Christelijk lied ‘God in het vlees is beter geschikt voor reddingswerk’ (Dutch subtitles)

16 mei 2021

Tijdens de laatste dagen verschijnt God en gebruikt Hij Zijn vleesgeworden identiteit

om Zijn werk uit te voeren.

Omdat het de mens is waarover geoordeeld wordt, de mens die van het vlees is en verdorven,

en omdat niet rechtstreeks over de geest van Satan geoordeeld wordt,

wordt het oordeelswerk niet in de spirituele wereld uitgevoerd maar onder de mensen.

Als het oordeel rechtstreeks door de Geest van God zou worden uitgevoerd,

zou dit niet allesomvattend zijn.

Bovendien zou dat werk moeilijk te accepteren zijn voor de mens

omdat de Geest niet persoonlijk voor de mens kan verschijnen.

Hierdoor zou het effect niet direct zijn,

en de mens zou al helemaal niet in staat zijn

de niet te beledigen gezindheid van God duidelijk te aanschouwen.

Niemand is geschikter en meer bevoegd dan God in het vlees voor het werk

om over de verdorvenheid van het vlees van de mens te oordelen.

Niemand is geschikter en meer bevoegd dan God in het vlees voor het werk

om over de verdorvenheid van het vlees van de mens te oordelen.

Satan kan slechts geheel verslagen worden

als God in het vlees de verdorvenheid van de mensheid oordeelt.

Hoewel Hij hetzelfde is als een mens met een normale menselijkheid,

kan God in het vlees toch rechtstreeks over de onrechtvaardigheid van de mens oordelen.

Dit is het teken van Zijn natuurlijke heiligheid, en van Zijn buitengewoonheid.

Alleen God is bevoegd en in de positie om over de mens te oordelen,

want Hij bezit de waarheid en de rechtvaardigheid.

Degenen zonder de waarheid en rechtvaardigheid zijn niet geschikt om over anderen te oordelen.

Als dit werk door de Geest van God zou worden gedaan,

zou het geen overwinning op Satan zijn.

De Geest is van nature meer verheven dan stervelingen,

en de Geest van God is van nature heilig en triomfeert over het vlees.

Als de Geest dit werk rechtstreeks zou doen,

zou Hij niet alle rebellie van de mens kunnen beoordelen,

noch alle kwaad van de mens onthullen.

Niemand is geschikter en meer bevoegd dan God in het vlees voor het werk

om over de verdorvenheid van het vlees van de mens te oordelen.

Niemand is geschikter en meer bevoegd dan God in het vlees voor het werk

om over de verdorvenheid van het vlees van de mens te oordelen.

Het oordeelswerk wordt immers ook door middel van

de opvattingen van de mens over God uitgevoerd,

en de mens heeft nooit opvattingen over de Geest gehad.

Daarom kan de Geest de onrechtvaardigheid van de mens niet beter aan de kaak stellen,

laat staan dat Deze die volledig kan onthullen.

De vleesgeworden God is de vijand van allen die Hem niet kennen.

Door over de opvattingen over en het verzet tegen God van de mens te oordelen,

laat Hij de hele ongehoorzaamheid van de mensheid zien.

Het effect van Zijn werk in het vlees is duidelijker

dan het effect van het werk van de Geest.

En zo wordt het oordelen over de hele mensheid niet rechtstreeks door de Geest uitgevoerd,

maar is het het werk van de vleesgeworden God.

Niemand is geschikter en meer bevoegd dan God in het vlees voor het werk

om over de verdorvenheid van het vlees van de mens te oordelen.

Niemand is geschikter en meer bevoegd dan God in het vlees voor het werk

om over de verdorvenheid van het vlees van de mens te oordelen.

God in het vlees kan gezien en aangeraakt worden door de mens,

en God in het vlees kan de mens geheel overwinnen.

In zijn relatie met God in het vlees ontwikkelt de mens zich van verzet naar gehoorzaamheid,

van vervolging naar aanvaarding,

van opvatting naar kennis, van afwijzing naar liefde.

Dat is het effect van het werk van de vleesgeworden God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren