'De zonden zijn vergeven – kun je opgenomen worden in het hemelse koninkrijk bij Zijn terugkeer?'

11 de december de 2021

Prekenreek 'Onze zonden zijn vergeven – zal de Heer ons rechtstreeks opnemen in Zijn koninkrijk bij Zijn wederkomst?'

Rampen worden alsmaar groter en gelovigen kijken allemaal reikhalzend uit naar de komst van de Redder, ze verlangen opgeheven te worden in de lucht om de Heer te ontmoeten en te ontkomen aan de ellende van de toenemende rampen van tegenwoordig. Ze geloven dat, omdat hun zonden zijn vergeven door hun geloof in de Heer Jezus en de Heer hen niet langer beschouwt als behorend tot de zonde, ze alles hebben wat ze nodig hebben en rechtstreeks in Zijn koninkrijk zullen worden opgenomen wanneer de Heer komt. Maar voor velen van hen is het verwarrend dat de grote rampen zijn gekomen, maar dat ze nog steeds de Heer niet hebben verwelkomd. Alleen Bliksem uit het Oosten is consequent getuigenis blijven afleggen dat de Heer enige tijd geleden is wedergekeerd als Almachtige God – Hij heeft waarheden uitgedrukt en doet het oordeelswerk beginnend met het huis van God, en al vóór de rampen heeft Hij een groep overwinnaars gevormd. Veel gelovigen beginnen zich af te vragen: Is deze Almachtige God waarvan Bliksem uit het Oosten getuigt, werkelijk de wedergekeerde Heer? Maar onze zonden zijn al vergeven door ons geloof in de Heer, en hij beschouwt ons niet langer als behorend tot de zonde, zou Hij ons dan niet rechtstreeks in het koninkrijk van de hemel op moeten nemen wanneer Hij terugkeert? Waarom moet God dan een stap zetten in het oordeelswerk in de laatste dagen ? Kijk samen met ons naar deze episode van ‘Streven naar het ware geloof’ om de antwoorden te vinden.

De Kerk van Almachtige God: https://nl.godfootsteps.org/

Evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/

【Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren