Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1

01 mei 2020

Tweeduizend jaar geleden zei de Heer Jezus: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Matteüs 4:17) (NBV©) en beloofde: “Ik kom spoedig!” (Openbaring 22:7). (NBV©) Gedurende tweeduizend jaar hoop en tweeduizend jaar wachten … hebben generaties christenen vol verwachting uitgezien naar de terugkeer van de Heer Jezus. De hele mensheid verlangde dat de Redder zou komen en de hele redding van de mensheid zou bewerkstellingen. In het duisterste uur van de wereld, toen de kwade krachten van Satan meedogenlozer en woester waren dan ooit in hun verzet tegen God, brak de dageraad aan in het oosten – in China. In 1991, dat buitengewone jaar, verscheen de geïncarneerde Mensenzoon, Almachtige God, in de huiskerken om de waarheid uit te drukken en werk te verrichten. Daar begon Hij het werk van het oordeel uit te voeren dat begint met het huis van God. In deze documentaire wordt in de eerste plaats de waargebeurde geschiedenis verteld over hoe Almachtige God te midden van de huiskerken verscheen en begon met het verrichten van Zijn werk en het uiten van Zijn woorden. Aangezien de uitverkorenen hebben gedeeld in deze hedendaagse woorden van Almachtige God, zijn zij gaandeweg de waarheid gaan begrijpen, hebben zij een pad naar het praktiseren verworven en zijn zij van de gelukzaligheid en de vrijheid gaan genieten die door de Heilige Geest naar de mensheid is gebracht.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Delen

Annuleren