De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

‘Doorbreek de strik’ Film clip - Kan iemand worden gered door binnen de religie in God te geloven?

Filmclips   610  

Inleiding

Bekijk de hele film:https://www.youtube.com/watch?v=UbsMbbnYrI4

‘Doorbreek de strik’ (5) Nederlandse christelijke film clip - Kan iemand worden gered door binnen de religie in God te geloven?

Binnen de religie zijn er velen die menen, ook al hebben de voorgangers en ouderlingen de macht in de religieuze wereld en bewandelen ze het pad van de hypocriete farizeeërs, en ook al accepteren en volgen zij zelf die voorgangers en ouderlingen, dat ze in de Heer Jezus geloven en niet in de voorgangers en ouderlingen. Hoe kunnen we dan zeggen dat het pad dat zij bewandelen ook dat van de farizeeërs is? Kan een mens echt niet gered worden door binnen religie in God te geloven?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en gewonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door de Almachtige God zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen!

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl