Dagelijkse woorden van God: Intrede in het leven | Fragment 387

17 december 2021

Kerkleiders en -werkers moeten bij hun werk goed letten op twee dingen: Ten eerste moeten ze hun werk precies volgens de werkregelingen doen, zich altijd aan die principes houden en hun werk niet baseren op iets wat ze zich voorstellen of op bepaalde ideeën van ze. Bij alles wat ze doen, zouden ze met het werk van Gods huis rekening moeten houden en het belang ervan voorop moeten stellen. Weer iets anders, en dat is het meest belangrijk, is dat ze zich bij alles moeten richten op het volgen van de leiding van de Heilige Geest en alles strikt volgens de woorden van God moeten doen. Als jij nog steeds tegen de leiding van de Heilige Geest in kunt gaan, of als je koppig je eigen ideeën volgt en de dingen naar je eigen verbeelding doet, dan is er bij jouw handelingen sprake van zeer ernstig verzet tegen God. Het zal op niets uitlopen wanneer je regelmatig de verlichting en leiding van de Heilige Geest de rug toekeert. Als je het werk van de Heilige Geest kwijtraakt, zul je niet kunnen werken, en zelfs als het je op de één of andere manier lukt om te werken, zul je niets bereiken. Je moet je aan de twee belangrijke principes houden als je aan het werk bent: Het ene is dat je je werk precies volgens regelingen van Boven moet doen en dat je moet handelen volgens de principes die door Boven zijn uitgevaardigd; en het andere principe is dat je de leiding van de Heilige Geest van binnenuit moet volgen. Als je deze twee punten begrijpt, zul je niet makkelijk fouten maken. Voor jullie, van wie de ervaring op dit gebied nog altijd beperkt is, geldt dat jullie eigen ideeën je werk nog een beetje meer vervalsen. Er zullen wellicht momenten zijn dat je de verlichting of leiding die afkomstig is van de Heilige Geest niet begrijpt. Op andere momenten lijkt het alsof je het begrijpt, maar zul je het waarschijnlijk negeren. Je verbeeldt en concludeert altijd op een menselijke manier. Je handelt zoals jij denkt dat het gepast is, zonder je ook maar iets aan de bedoelingen van de Heilige Geest gelegen te laten liggen. Je doet je werk volkomen volgens je eigen ideeën en schuift elke verlichting van de Heilige Geest aan de kant. Zulke situaties komen veel voor. Innerlijke begeleiding van de Heilige Geest is helemaal niet transcendentaal; in feite is het heel normaal. Dat wil zeggen: in het binnenste van je hart weet je dat dit een gepaste manier van handelen is en dat het de beste manier is. Deze gedachte is in feite heel duidelijk; ze kwam niet voort uit je gepeins, maar was een soort gevoel dat je opwekte vanuit je binnenste. Soms begrijp je niet helemaal wat jou tot zulke handelingen aanzet. Dit is vaak niets anders dan verlichting van de Heilige Geest, en dit is hoe het meestal gebeurt bij de meeste mensen. Je eigen ideeën ontstaan vaak door te denken en te overwegen. Ze zijn allemaal aangetast door eigenzinnigheid, door ideeën over de gebieden waarop je jezelf kunt bevoordelen en over de voordelen voor jezelf die ergens aan kunnen kleven. Elke menselijke beslissing bevat deze dingen. Maar begeleiding door de Heilige Geest is daar totaal niet door aangetast. Je moet goed letten op de begeleiding of verlichting van de Heilige Geest; vooral bij belangrijke onderwerpen moet je goed opletten om deze te kunnen begrijpen. Mensen die graag hun hersenen gebruiken en die graag naar hun eigen ideeën handelen lopen het grootste risico om zulke begeleiding of verlichting over het hoofd te zien. Geschikte leiders en werkers letten op het werk van de Heilige Geest. Zij die de Heilige Geest gehoorzamen, vrezen God en streven onvermoeibaar de waarheid na. Om God tevreden te stellen en op een gepaste manier van Hem te getuigen, moet men het eigen werk nazoeken op elementen van aantasting en bedoelingen, en dan proberen te zien hoeveel van het werk gemotiveerd is door menselijke ideeën, hoeveel ervan voortkomt uit verlichting door de Heilige Geest en hoeveel ervan overeenstemt met de woorden van God. Je moet voortdurend, en in alle omstandigheden, je woorden en handelingen onderzoeken. Door vaak op deze manier te handelen, zul je op het juiste pad van dienst aan God terechtkomen. Het is nodig om veel waarheden te bezitten om dienst aan God te bereiken op een manier die overeenstemt met Zijn bedoelingen. Mensen hebben pas onderscheidingsvermogen wanneer ze de waarheid hebben begrepen. Zij kunnen herkennen wat voortkomt uit hun eigen ideeën en welke dingen aangeven wat hen drijft. Zij zijn in staat om menselijke onzuiverheden te herkennen en om te herkennen wat het betekent om naar de waarheid te handelen. Pas dan kunnen ze weten hoe ze zich op een meer zuivere manier moeten onderwerpen. Zonder waarheid kunnen mensen onmogelijk onderscheiden. Een warhoofdig iemand gelooft misschien zijn hele leven in God zonder te weten wat het betekent om zijn eigen verdorvenheid geopenbaard te zien of wat het betekent om zich tegen God te verzetten, omdat hij de waarheid niet begrijpt; die gedachte bestaat bij hem niet eens. De waarheid is onbereikbaar voor mensen van een al te laag kaliber; hoezeer je er ook met hen over communiceert, ze begrijpen het nog altijd niet. Zulke mensen zijn warhoofdig. In hun geloof kunnen warhoofdige mensen niet van God getuigen; ze kunnen alleen maar een beetje dienst doen. Om het werk te vervullen dat God toevertrouwt, is het nodig om deze twee principes te begrijpen. Men moet zich strikt houden aan de werkregelingen van boven, en men moet erop letten dat men alle begeleiding van de Heilige Geest gehoorzaamt. Pas wanneer men deze twee principes begrijpt, kan het werk doeltreffend zijn en kan Gods wil tevreden worden gesteld.

Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, deel drie

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren