Nederlandse officiële Muziek video ‘Alleen eerlijke mensen hebben een menselijke gelijkenis’

Nederlandse officiële Muziek video ‘Alleen eerlijke mensen hebben een menselijke gelijkenis’

835 |23 de april de 2019

Het themalied van: ‘De zon gaat nooit onder voor integriteit’ Alleen eerlijke mensen hebben een menselijke gelijkenis

We hebben jarenlang onze klanten voorgelogen.

We hebben wat geld verdiend,

maar het zit me vaak niet lekker.

Alsof ik tegen mijn geweten in ga.

In zaken moeten we eerlijk zijn.

Voor roem en winst

liet ik alle gedragsnormen varen;

en met schaamteloos bedrog kwam ik aan de kost.

Ik gaf niets om geweten,

of moraal,

om integriteit of waardigheid.

al deze dingen betekenden niets voor me.

Ik leefde alleen om mijn steeds grotere

verlangen en hebzucht te bevredigen.

graaide ik in een poel van zonde

met een bezwaard gemoed.

zonder uitweg uit deze grenzeloze duisternis.

De rijkdommen van het leven en vluchtig genot …

konden de leegte en pijn in mijn hart niet verhullen.

Waarom is het zo moeilijk

om integriteit te hebben in je leven?

Wat voor wereld is dit?

Waarom zijn mensen zo geslepen, zo slecht?

Wie kan mij redden?

Als we een uitweg willen uit dit leven,

en de juiste weg willen bewandelen en een zinvol, waardevol leven willen hebben,

moeten we voor God komen en Gods redding aanvaarden.

God kan de mensheid redden van kwellingen en de mensen licht brengen.

Ik moet echt geloven.

Ik heb Gods stem gehoord,

en ben teruggekeerd voor God.

De waarheden die God uitdrukt

reinigen mijn verdorvenheid.

Gods woorden van het oordeel en de tuchtiging

begeleiden me mijn hele leven.

Doordat ik Gods kritische blik aanvaard in alle dingen

is mijn hart gerust en vredig.

Geen bedrog, geen misleiding,

en ik leef in het licht.

Met een open hart ben ik een eerlijk mens,

ik leef eindelijk een menselijke gelijkenis na.

Elke dag Gods woorden lezen

heeft me veel goed gedaan.

Doordat ik veel waarheden begrijp,

heb ik nu de principes van menselijk gedrag.

Toen ik beproevingen onderging, zag ik Gods gezicht,

en ik ontvang een nieuw leven in Gods woorden.

Nu kan ik een eerlijk mens zijn,

Ik heb Gods stem gehoord,

en ben teruggekeerd voor God.

De waarheden die God uitdrukt

reinigen mijn verdorvenheid.

Gods woorden van het oordeel en de tuchtiging

begeleiden me mijn hele leven.

Doordat ik Gods kritische blik aanvaard in alle dingen

is mijn hart gerust en vredig.

Geen bedrog, geen misleiding,

Ik leef in het licht.

Met een open hart ben ik een eerlijk mens

en ik leef eindelijk een menselijke gelijkenis na.

Ik ben voor altijd dankbaar

voor Gods liefde en Gods redding.

Ik ben voor altijd dankbaar

tot Almachtige God!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren