De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

De Heer is mijn kracht | Gospel film ‘In het diepst van de winter’ (Officiële trailer)

Religious Persecution   569  

Inleiding

De Heer is mijn kracht | Gospel film ‘In het diepst van de winter’ (Officiële trailer)

Her name is Xiao Li. She has believed in God for more than a decade. In the winter of 2012, she was arrested by the Chinese Communist police at a congregation. During interrogation, the police repeatedly coaxed, threatened, battered and tortured her in their attempts to seduce her to betray God by disclosing the whereabouts of the leaders and money of the church. Particularly in one frozen night when the temperature was twenty degrees below zero, she was forcibly stripped naked, drenched with icy water, electrically shocked on her lower area, and force-fed mustard water by the police…. She had suffered brutal torture and unimaginable humiliation. During the interrogation, she felt hurt and humiliated. She desperately prayed to God time after time. The word of God gave her timely enlightenment and guidance. With the faith and strength she received from God's word, she overcame the savage torture and demonic ravage and gave wonderfully resounding witness. Like a winter plum blossom, she exhibited resilient vitality by proudly blooming amid severe adversity, emanating delightful redolence …

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl