Christelijk lied ‘Is de hele Bijbel gegeven door Gods inspiratie?’ (Dutch subtitles)

02 de april de 2021

Tegenwoordig denken mensen dat de Bijbel God is, en dat God de Bijbel is.

En zo denken ze ook dat alle woorden van de Bijbel

de enige woorden zijn die God heeft gesproken,

en dat ze allemaal door God zijn geuit.

Gelovigen in God denken zelfs dat,

ook al zijn de zesenzestig boeken van het Oude en het Nieuwe Testament door mensen geschreven,

ze allemaal door Gods inspiratie zijn gegeven

en een verslag vormen van de uitspraken van de Heilige Geest.

Dit is het onjuiste begrip van de kant van de mens,

en het komt niet helemaal overeen met de feiten.

Behalve de profetie boeken is het grootste deel van het Oude Testament

in feite geschiedkundige verslaglegging.

Sommige brieven uit het Nieuwe Testament komen voort uit ervaringen van mensen,

en sommigen uit de verlichting door de Heilige Geest.

Het is een kolossaal misverstand en een enorme godslastering

wanneer mensen het verslag van een menselijke ervaring en de brieven van een mens

als het gesproken woord van de Heilige Geest aan de kerken behandelen!

De brieven van Paulus bijvoorbeeld, vloeiden voort uit het werk van een mens,

ze waren allemaal het resultaat van de verlichting door de Heilige Geest,

en ze waren voor de kerken geschreven,

het waren aansporende en bemoedigende woorden voor de broeders en zusters van de kerken.

Het waren geen woorden die door de Heilige Geest waren gesproken –

Paulus kon niet namens de Heilige Geest spreken.

Ook was hij geen profeet, laat staan dat hij de visioenen zag die Johannes aanschouwd had.

Zijn brieven waren voor de kerken in die tijd.

Alles wat hij zei dat stichtelijk en positief was voor de mensen was waar,

maar het vertegenwoordigde niet de uitspraken van de Heilige Geest,

en het kon God niet vertegenwoordigen.

Het is een kolossaal misverstand en een enorme godslastering

wanneer mensen het verslag van een menselijke ervaring en de brieven van een mens

als het gesproken woord van de Heilige Geest

aan de kerken behandelen!

Aan de kerken behandelen!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren