Dagelijkse woorden van God | God Zelf, de unieke X | Fragment 198

Dagelijkse woorden van God | God Zelf, de unieke X | Fragment 198

78 |04 de augustus de 2020

De identiteit en status van God Zelf

God is die Ene die heerst over alle dingen en alle dingen bestuurt. Hij heeft alles wat er is geschapen, Hij bestuurt alles wat er is, heerst over alles wat er is en zorgt voor alles wat er is. Dit is de status van God en de identiteit van God. Voor alle dingen en alles wat er is, is Gods ware identiteit die van de Schepper en de Heerser over alle dingen. Dit is de identiteit die God bezit, en Hij is uniek onder alle dingen. Geen van Gods schepsels – of ze nu onder de mensheid leven of in de spirituele wereld – kan op enige manier Gods identiteit en status imiteren of er de plaats van innemen, noch er enig excuus voor aanvoeren dit te proberen te doen, want er is er slechts één onder alle dingen die deze identiteit, deze kracht, dit gezag en dit vermogen om over alle dingen te heersen bezit: onze unieke God Zelf. Hij leeft en beweegt zich onder alle dingen. Hij kan opstijgen tot de hoogste plaats, boven alle dingen, en Hij kan Zichzelf vernederen door een mens te worden, een van degenen van vlees en bloed te worden, van aangezicht tot aangezicht te komen met mensen en met hen wel en wee te delen. Tegelijkertijd beveelt Hij over alles wat er is, en bepaalt het lot van alles wat er is en in welke richting het beweegt. Bovendien stuurt Hij het lot van de mensheid en de richting van de mensheid. Een God als deze moet worden aanbeden, gehoorzaamd en gekend door alle levende wezens. En dus, ongeacht tot welke groep en welk type onder de mensheid je behoort, is geloven in God, God volgen, God vereren, Gods regering accepteren en Gods regelingen voor je lot aanvaarden, de enige keuze, en de noodzakelijke keuze, voor elk mens, voor elk levend wezen. In Gods uniciteit zien mensen dat Zijn gezag, Zijn rechtvaardige gezindheid, Zijn wezen en de middelen waarmee Hij voor alle dingen zorgt alle uniek zijn. Zijn uniciteit bepaalt de ware identiteit van God Zelf, en het stelt ook Zijn status vast. En als er dus onder alle schepsels enig levend wezen, in de spirituele wereld of onder de mensheid, Gods plaats zou willen innemen of Hem zou proberen te imiteren, dan zou dat onmogelijk zijn. Dit is een feit. Wat zijn de eisen die zo’n Schepper en Heerser, die de identiteit, de macht en de status van God Zelf heeft, aan de mensheid stelt? Dit zou voor iedereen duidelijk moeten zijn en zou iedereen moeten onthouden. Het is heel belangrijk voor zowel God als mens!

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De identiteit en positie van God Zelf

Vers 1

God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, Hij regeert en voorziet voor allen. Dit is Gods positie, dit is wat Hij is. Voor alles, en alle geschapen dingen, is Hij de Schepper en de Heer van alle dingen. Dit is de waarheid over wat Hij is, in de hele schepping is Zijn identiteit uniek. Geen geschapen wezen, in de mensheid of in de geestelijke wereld, kan doen alsof hij God is of in Gods positie staan om God te vervangen op wat voor manier dan ook. In de hele schepping heeft maar één wezen zo’n identiteit, zulke macht en gezag, kan over alle dingen regeren. Hij is onze enige ware God Zelf. Hij is onze enige ware God Zelf. (Hij is onze enige ware God Zelf.)

Vers 2

God leeft in de schepping, begeeft Zich onder hen. Hij kan ook hoog boven alle dingen uit zweven. Hij kan Zichzelf verlagen, en een mens van vlees worden, een mens van vlees en bloed in de mensheid. Hij ontmoet mensen in het echt, deelt hun vreugde en verdriet. Tegelijkertijd bepaalt Hij het lot van allen en welke kant het op zal gaan. Hij heeft de leiding over alles. En Hij leidt ook nog het lot en de richting van de mensheid. Zo’n God verdient het om vereerd en gehoorzaamd te worden en om gekend te worden door iedereen in leven. Los van bij welke groep mensen je hoort, of wat voor soort mens je bent, vertrouw op God, vereer en volg God, accepteer Zijn heerschappij, en Zijn schikken van je lot. Voor elk mens of wie dan ook in leven, is dit de enige keuze die je hoeft te maken. In de hele schepping heeft maar één wezen zo’n identiteit, zulke macht en gezag, kan over alle dingen regeren. Hij is onze enige ware God Zelf. Hij is onze enige ware God Zelf. (Hij is onze enige ware God Zelf.) Hij is onze enige ware God Zelf. (Hij is onze enige ware God Zelf.)

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren