We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Dagelijkse woorden van God | Gods huidige werk kennen | Fragment 144Dagelijkse woorden van God | Gods huidige werk kennen | Fragment 144 Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 157Dagelijkse woorden van God | Gods werk en de praktijk van de mens | Fragment 157 Dagelijkse woorden van God | Gods huidige werk kennen | Fragment 143Dagelijkse woorden van God | Gods huidige werk kennen | Fragment 143 Dagelijkse woorden van God | Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? | Fragment 188Dagelijkse woorden van God | Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? | Fragment 188 Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 181Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 181 Dagelijkse woorden van God | Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens | Fragment 161Dagelijkse woorden van God | Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens | Fragment 161 Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 173Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 173 Dagelijkse woorden van God | De mens kan alleen gered worden onder Gods management | Fragment 216Dagelijkse woorden van God | De mens kan alleen gered worden onder Gods management | Fragment 216 Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 172Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 172 Dagelijkse woorden van God | God beschikt over het lot van de gehele mensheid | Fragment 215Dagelijkse woorden van God | God beschikt over het lot van de gehele mensheid | Fragment 215 Dagelijkse woorden van God | Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? | Fragment 189Dagelijkse woorden van God | Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? | Fragment 189 Dagelijkse woorden van God | Gods huidige werk kennen | Fragment 141Dagelijkse woorden van God | Gods huidige werk kennen | Fragment 141 Dagelijkse woorden van God | Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens | Fragment 217Dagelijkse woorden van God | Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens | Fragment 217 Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 180Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 180 Dagelijkse woorden van God | Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens | Fragment 160Dagelijkse woorden van God | Het verschil tussen de bediening van vleesgeworden God en de plicht van de mens | Fragment 160 Dagelijkse woorden van God | Gods huidige werk kennen | Fragment 142Dagelijkse woorden van God | Gods huidige werk kennen | Fragment 142 Dagelijkse woorden van God | Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen | Fragment 146Dagelijkse woorden van God | Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen | Fragment 146

Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 172

Dagelijkse woorden van God   2  

Inleiding

Dagelijkse woorden van God | Gods werk en het werk van de mens | Fragment 172

Het werk in de stroom van de Heilige Geest, of het nu Gods eigen werk is of het werk van mensen die worden gebruikt, is het werk van de Heilige Geest. De substantie van God Zelf is de Geest, die de Heilige Geest kan worden genoemd of de zevenvoudig versterkte Geest. Hoe dan ook, Zij zijn de Geest van God. Het enige is, dat de Geest van God in verschillende tijden verschillend wordt genoemd. Maar Hun substantie is nog altijd één. Daarom is het werk van God Zelf het werk van de Heilige Geest; het werk van de geïncarneerde God is niets minder dan de Heilige Geest aan het werk. Het werk van mensen die worden gebruikt is ook het werk van de Heilige Geest. Het enige is, dat het werk van God de complete uitdrukking is van de Heilige Geest en dat er geen verschil is, terwijl het werk van mensen die worden gebruikt wordt gemengd met vele menselijke dingen, en het niet de directe uitdrukking van de Heilige Geest is, laat staan complete uitdrukking. Het werk van de Heilige Geest is gevarieerd en niet beperkt op welke manier dan ook. Het werk varieert in verschillende mensen en draagt verschillende werkingssubstanties uit. Werk in verschillende tijden verschilt ook, evenals werk in verschillende landen. De Heilige Geest werkt vanzelfsprekend op verschillende manieren en volgens vele principes. Ongeacht hoe het werk wordt uitgevoerd en door welk soort mensen, de substantie is altijd anders en het werk dat Hij doet aan verschillende mensen heeft allemaal principes en kan allemaal de substantie van het doel van het werk vertegenwoordigen. Dit is omdat het werk van de Heilige Geest behoorlijk specifiek is in reikwijdte en in omvang. Het werk dat wordt gedaan in het vleesgeworden vlees is niet hetzelfde als het werk dat aan mensen wordt uitgevoerd, en het werk varieert ook naargelang het verschillende kaliber van de mensen. Werk dat wordt gedaan in het vleesgeworden vlees wordt niet gedaan aan mensen en in het vleesgeworden vlees doet Hij niet hetzelfde werk als wat aan mensen wordt gedaan. Kortom, het maakt niet uit hoe Hij werkt, werk aan verschillende objecten is nooit hetzelfde en de principes waarnaar Hij werkt verschillen in overstemming met de toestand en aard van verschillende mensen. De Heilige Geest werkt aan verschillende mensen op basis van hun inherente substantie en eist niets van hen dat hun inherente substantie te boven gaat en evenmin zal Hij aan hen werken buiten hun daadwerkelijke kaliber. Het werk van de Heilige Geest aan een mens stelt mensen dus in staat om de substantie te zien van het object van het werk. De inherente substantie van de mens verandert niet; het werkelijke kaliber van de mens is beperkt. Of de Heilige Geest nu mensen gebruikt of aan mensen werkt, het werk is altijd in overeenstemming met de beperkingen van het kaliber van mensen, zodat zij er profijt van hebben. Wanneer de Heilige Geest werkt aan mensen die worden gebruikt, worden zowel hun gaven als hun werkelijke kaliber ingezet en niet achtergehouden. Hun werkelijke kaliber wordt helemaal ingezet om het werk te dienen. Je kunt stellen dat Hij werkt door de beschikbare delen van een mens te gebruiken, om de werkresultaten te behalen. Het werk dat wordt gedaan in het vleesgeworden vlees daarentegen, is om het werk van de Geest direct uit te drukken en is niet gemengd met menselijk verstand en gedachten en is onbereikbaar voor de gaven van de mens, de beleving van de mens of zijn aangeboren toestand. De ontelbare werken van de Heilige Geest zijn allemaal gericht op het begunstigen en opbouwen van de mens. Maar sommige mensen kunnen volmaakt worden gemaakt, terwijl anderen niet de toestand bezitten om vervolmaakt te worden. Dat wil zeggen dat ze niet volmaakt kunnen worden gemaakt en slechts met moeite kunnen worden gered, ook al heeft de Heilige Geest misschien door hen heen gewerkt, ze worden uiteindelijk uitgeroeid. Dat wil zeggen dat, hoewel het werk van de Heilige Geest is bedoeld om mensen op te bouwen, dit niet betekent dat iedereen die het werk van de Heilige Geest heeft gehad, uiteindelijk volkomen zal worden vervolmaakt, omdat de weg die veel mensen nastreven niet de weg is naar vervolmaking. Ze hebben enkel het eenzijdige werk van de Heilige Geest en niet de subjectieve menselijke samenwerking of het correct menselijk nastreven. Op deze manier wordt het werk van de Heilige Geest bij deze mensen in dienst geplaatst van diegenen die worden vervolmaakt. Het werk van de Heilige Geest kan niet direct worden gezien door mensen of direct door mensen zelf worden aangeraakt. Het kan enkel worden uitgedrukt met hulp van de mens met de gave van werk, wat betekent dat het werk van de Heilige Geest wordt gegeven aan volgelingen via de uitdrukking door mensen.

uit ‘Gods werk en het werk van de mens’

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen