Nederlandse christelijke film ‘Mijn verhaal, ons verhaal’ (Trailer)

04 augustus 2023

Yang Yi, een kerkleider, wordt tijdens een van de massa-arrestatiecampagnes van de CCP opgepakt en veroordeeld tot tien jaar gevangenis. Onder het strenge toezicht en de slavendrijverij van de bewakers voelt hij zich ellendig en gekweld en verlangt hij naar de voeding van Gods woorden. Op een dag wagen zijn broeders en zusters het erop om hem in de gevangenis te bezoeken en brengen hem stiekem een exemplaar van Gods woorden. Als Yang Yi gretig Gods woorden leest, wordt hij zeer geïnspireerd en schudt hij zijn pijn en negativiteit van zich af. Naarmate de onderdrukking en vervolging van christenen door de CCP heviger wordt, worden steeds meer broeders bij hem gevangengezet. Yang Yi ziet dat sommigen van hen ziek en negatief zijn door de kwellingen die ze ondergaan, terwijl anderen door de bewakers worden gedwongen om de ‘drie brieven’ te schrijven om God te verloochenen, en daardoor voelen ze wroeging en en zelfverwijt. Als hij dat ziet, vindt Yang Yi mogelijkheden om zijn broeders te steunen en te helpen en hij geeft hun Gods woorden. Als zijn broeders Gods woorden lezen, krijgen ze spirituele voeding. Ze voelen allemaal dat Gods woorden heel kostbaar zijn en ze besluiten spontaan de passages uit Gods woorden die ze zich herinneren op te schrijven en met elkaar te delen, zodat steeds meer broeders Gods woorden kunnen lezen. Maar door het toezicht van de bewakers en tips van spionnen worden Yang Yi’s broeders betrapt op het bezit van Gods woorden, waarna ze door de bewakers onder extreem streng regime worden geplaatst en worden onderworpen aan verhoren en marteling. Vervolgens wordt elk deel van de gevangenis een grondig doorzocht. In deze kritieke situatie wordt het geloof van de broeders zwaar op de proef gesteld …

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren