Christelijk lied ‘Bied God een oprecht hart aan’ | Dans video

Christelijk lied ‘Bied God een oprecht hart aan’ | Dans video

1293 |04 de april de 2019

Hé, broeders en zusters,

laten we zingen en dansen om God te loven.

Oké.

Broeders en zusters, laten we swingend in actie komen;

schaam je niet en wees niet verlegen.

Het maakt God niet uit

of onze bewegingen goed of fout zijn,

alleen oprechte lof maakt Hem blij.

Als je Hem wilt loven met heel je hart,

zet je trots dan opzij en kom swingend in actie.

Het maakt God niet uit hoe oud we zijn

of met hoeveel we hier staan.

Oprechte lof maakt onze geest vrij.

Geef alle glorie aan God.

God loven met heel ons hart brengt vreugde,

Gods genade wordt ons zeker verleend.

Broeders en zusters, kom en loof God;

het is onze plicht

om Hem met heel ons hart te loven.

Zij die Hem loven, zullen Zijn zegeningen ontvangen,

die alle rijkdom op aarde te boven gaan.

We zijn gelukkig om voor God te worden verheven;

het is Gods genade en onmetelijke liefde.

Geen koning is meer gezegend dan wij,

we zullen niet op onszelf neerkijken.

Bied God een oprecht hart aan,

alle schepselen loven Hem van harte.

Vandaag wonen we in het koninkrijk,

verheven door God om Zijn volk te zijn.

Alle glorie zij aan Almachtige God;

mensen met een hart vol liefde voor God

komen en loven Hem.

Alle glorie zij aan Almachtige God;

mensen met een hart vol liefde voor God

komen en loven Hem.

mensen met een hart vol liefde voor God

komen en loven Hem.

Prijs God.

Dank aan Almachtige God!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren