Christelijk lied ‘God loofde het berouw van de koning van Ninevé’ (Dutch subtitles)

19 de februari de 2021

Toen de koning van Ninevé hoorde dat Jehova God de stad zou verwoesten,

stond hij op van zijn troon, legde zijn mantel af,

trok een rouwgewaad aan en ging in de as zitten.

Hij zei dat mens en vee die moesten dragen.

Geen mens mocht iets eten en een ieder moest ernstig bidden tot God.

De koning verkondigde ook dat iedereen het slechte pad moest verlaten,

en afzien van het geweld van zijn handen.

De koning van Ninevé toonde veel berouw,

trad op zoals het een vorst betaamt.

Zijn maatregelen waren moeilijk om te treffen voor een vorst,

ongehoord in de geschiedenis van de mens.

Ze zijn het waard om door de mensheid te worden herdacht en nagevolgd.

Sinds het ontstaan van de mens

hebben alle koningen hun onderdanen geleid tot verzet tegen God.

Geen enkele voerde hen tot God om te vragen hen te redden van hun kwade praktijken,

hen te vergeven om straf te vermijden.

Maar de koning van Ninevé leidde zijn onderdanen tot God,

en ze verlieten hun kwade praktijken en geweld.

Hij gaf ook zijn koningstroon op, dus God trok Zijn toorn in

en ontkwamen zij allen aan verwoesting.

De koning van Ninevé toonde veel berouw,

trad op zoals het een vorst betaamt.

Zijn maatregelen waren moeilijk om te treffen voor een vorst,

ongehoord in de geschiedenis van de mens.

Ze zijn het waard om door de mensheid te worden herdacht en nagevolgd.

Wat een wonder in de geschiedenis!

De handelwijze van de koning zal worden gezien als een manier

waarop de mens zich moet bekeren en belijden voor God.

De koning van Ninevé toonde veel berouw,

trad op zoals het een vorst betaamt.

Zijn maatregelen waren moeilijk om te treffen voor een vorst,

ongehoord in de geschiedenis van de mens.

Ze zijn het waard om door de mensheid te worden herdacht en nagevolgd.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren