Christelijke film ‘Rode heropvoeding vanuit huis’

01 december 2021

De Chinese christen Zheng Yi en zijn zus hebben Gods evangelie van de laatste dagen geaccepteerd, maar zien zich geconfronteerd met hevige tegenwerking en dwang door hun vader, die als topambtenaar werkzaam is binnen de gemeentelijke Verenigd Front Afdeling Werk. En zo breekt er een hevige spirituele strijd uit binnen de familie. Zheng Yi en zijn zus gebruiken de woorden van Almachtige God om de leugens en geruchten van de CCP-overheid één voor één te weerleggen. De woedende, vertwijfelde vader besluit echter zijn zoon, dochter en echtgenote de deur te wijzen om zo zijn officiële functie te kunnen behouden … Broer en zus kiezen resoluut voor de weg van Christus en blijven getuigen van Gods verschijning en Zijn werk in de laatste dagen.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren