Christelijk lied ‘Hoe te zoeken naar Gods voetstappen’ (Dutch subtitles)

16 september 2020

In jullie zoektocht naar Gods voetafdrukken,

hebben jullie de woorden “God is de waarheid, de weg en het leven” genegeerd.

Dus wanneer veel mensen de waarheid ontvangen,

geloven ze niet dat ze Gods voetstappen gevonden hebben,

en nog minder erkennen ze Gods verschijning.

Wat een grove vergissing!

Gods verschijning kan niet overeenstemmen met de noties van de mens,

nog minder kan God verschijnen op verzoek.

God maakt Zijn eigen keuzes, doelen en plannen wanneer Hij Zijn werk doet;

Omdat we de voetafdrukken van God zoeken,

behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden.

Want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken,

daar is de stem van God,

en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden.

Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God,

en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven.

Het is niet nodig voor God om het werk dat Hij doet met de mens te bespreken

laat staan om elke persoon van Zijn werk op de hoogte te stellen.

Dit is de gezindheid van God

en moet bovendien door iedereen worden erkend.

Om Zijn verschijning te zien,

zijn voetspoor te volgen,

overstijg eerst jullie eigen noties.

Eis niet van God om dit of dat te doen,

of beperk Hem met je eigen opvattingen.

In plaats daarvan zouden jullie je moeten afvragen

hoe jullie de voetafdrukken van God moeten zoeken,

hoe jullie de verschijning van God moeten accepteren

en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God.

Omdat de mens de waarheid niet is en de waarheid niet in bezit heeft,

moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

Omdat we de voetafdrukken van God zoeken,

behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden.

Want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken,

daar is de stem van God,

en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden.

Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God,

en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren