‘Het gesprek’ Christelijke film clip 2 – Hoe christenen terugslaan tegen de atheïstische hersenspoeling van de CCP

14 de februari de 2019

‘Het gesprek’ Christelijke film clip 2 - Hoe christenen terugslaan tegen de atheïstische hersenspoeling van de CCP

In een poging christenen te dwingen zich van God af te keren en hun geloof op te geven, heeft de CCP niet alleen getracht hen te verleiden met roem en status, maar ze ook gehersenspoeld met atheïsme, materialisme, de evolutieleer en wetenschappelijke kennis. Hoe hebben christenen gereageerd op de pogingen tot hersenspoeling en bekering van de CCP? Waarom blijven ze zo hardnekkig volhouden aan hun geloof in God en blijven ze God volgen? Deze prachtige korte video is voor jullie gemaakt om deze vragen te beantwoorden.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren