De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

God is onze kracht ‘Zoetheid in tegenslag’ (Officiële trailer)

Religious Persecution   597  

Inleiding

God is onze kracht ‘Zoetheid in tegenslag’ (Officiële trailer)

Christian Han Lu was monitored and tracked by the CCP police officers, which led to her capture. The police officers have brutally tortured her, and they have also used rumors to try to brainwash her, used her family to try and coerce her, and other despicable methods to try to threaten her in an attempt to compel her to deny God and betray God. However, under the guidance of the word of God, Han Lu has made it through many interrogations under torture and has powerfully refuted the various rumors and fallacies of the CCP with truth. Within the bitter environment of the CCP's persecution, a beautiful and resounding testimony has been made …

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl