Is de weg die door de CCP en religieuze kringen wordt afgewezen niet de ware?

Is de weg die door de CCP en religieuze kringen wordt afgewezen niet de ware?

531 |08 de juni de 2019

Veel mensen zoeken en onderzoeken de ware weg zonder die inspanningen te baseren op de woorden en het werk van God. In plaats daarvan volgen zij de trends van de religieuze wereld en geloven dat wat de Chinese communistische regering en de religieuze wereld veroordelen niet de ware weg is – is dat de juiste weg? De Bijbel zegt: “de hele wereld ligt in verdorvenheid” (1 Johannes 5 : 19). “Dit is een verdorven generatie” (Lucas 11 : 29). Hieruit blijkt dat atheïstische politieke regimes en de religieuze wereld de ware weg zeker veroordelen en afwijzen. Toen de Heer Jezus Zijn werk deed in het Tijdperk van Genade, stonden de joden en de Romeinse overheid fanatiek tegen Hem op en veroordeelden Hem en uiteindelijk werd de Heer Jezus aan het kruis genageld. Zijn dit niet de werkelijke feiten? Wanneer Almachtige God komt om Zijn werk van de laatste dagen te doen, wordt Hij fel getrotseerd en veroordeeld door de Chinese regering en de religieuze wereld. Wat betekent dat? Moeten wij hier niet over nadenken?

Bekijk de hele film:

https://nl.godfootsteps.org/videos/faith-in-God-movie.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren