Christelijk lied ‘Wanneer de Heilige Geest werkt met de mens’ (Dutch subtitles)

29 april 2021

Het werk van de Heilige Geest is een vorm van proactieve begeleiding en positieve verlichting.

Het staat mensen niet toe om passief te zijn.

Het brengt hun troost, geeft hun geloof en volharding

en stelt hen in staat om vervolmaking door God na te streven.

Wanneer de Heilige Geest werkt, kunnen mensen actief binnengaan;

ze zijn niet passief of gedwongen, maar handelen op eigen initiatief.

Wanneer de Heilige Geest werkt, zijn mensen blij en bereidwillig;

ze zijn bereid om te gehoorzamen en worden graag nederig.

Hoewel kwetsbaar van binnen, werken ze samen en lijden ze graag.

Gehoorzaam, zijn ze onaangetast door de gedachten en verlangens van de mens.

Wanneer mensen het werk van de Heilige Geest ervaren,

zijn ze vanbinnen bijzonder heilig.

Zij die het werk van de Heilige Geest bezitten, leven de liefde voor God na,

houden van hun broeders en zusters, en hebben lief en haten zoals God dat doet.

Wanneer de Heilige Geest werkt, leidt en verlicht Hij,

Hij voorziet hen van wat ze nodig hebben.

Hij begeleidt en verlicht hen positief

aan de hand van wat hen ontbreekt en aan de hand van hun tekortkomingen.

Het werk van de Heilige Geest is er om mensen te verlichten en te begeleiden in het echte leven;

alleen als ze Gods woorden ervaren in hun werkelijke leven

kunnen ze het werk van de Heilige Geest zien.

Mensen die geraakt worden door het werk van de Heilige Geest

hebben normale menselijkheid, streven doorlopend de waarheid na en bezitten menselijkheid.

Het werk van de Heilige Geest is normaal en echt,

de Heilige Geest werkt in de mens volgens de regels van het normale leven van de mens,

en Hij verzorgt verlichting en begeleiding in de mensen

in overeenstemming met het werkelijke streven van normale mensen.

Als mensen in hun dagelijks leven een positieve gesteldheid

en een normaal geestelijk leven hebben,

bezitten ze het werk van de Heilige Geest.

Wanneer ze met zo’n gesteldheid de woorden van God eten en drinken, hebben ze geloof;

wanneer ze bidden, zijn ze geïnspireerd; wanneer ze ergens tegenaan lopen, zijn ze niet passief;

en als er dingen gebeuren, kunnen ze in die dingen de lessen zien waarvan God wil dat ze die leren.

Ze zijn niet passief of zwak,

en hoewel ze echte moeilijkheden hebben, zijn ze bereid alle regelingen van God te gehoorzamen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren