De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
‘Het gesprek’ Christelijke film clip 2 – Hoe christenen terugslaan tegen de atheïstische hersenspoeling van de CCP‘Het gesprek’ Christelijke film clip 2 – Hoe christenen terugslaan tegen de atheïstische hersenspoeling van de CCP ‘Het gesprek’ Christelijke film clip 3 – Het ongelooflijke antwoord van de christenen op de geruchten en lasterpraat van de CCP‘Het gesprek’ Christelijke film clip 3 – Het ongelooflijke antwoord van de christenen op de geruchten en lasterpraat van de CCP ‘Het gesprek’ Christelijke film clip 6 - How Christians Respond to the CCP's Family Bait‘Het gesprek’ Christelijke film clip 6 - How Christians Respond to the CCP's Family Bait Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk?Waarom dwingt de Chinese Communistische Partij christenen om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk? Clip 3 - Waarom staat de CCP christenen niet toe om het juiste levenspad te volgen?Clip 3 - Waarom staat de CCP christenen niet toe om het juiste levenspad te volgen? Clip 1 - Het bedreigen van familieleden als strategie van de CCP om christenen onder druk te zettenClip 1 - Het bedreigen van familieleden als strategie van de CCP om christenen onder druk te zetten Christelijke film clip ‘Wat is een sekte precies?’ (Nederlandse ondertiteling)Christelijke film clip ‘Wat is een sekte precies?’ (Nederlandse ondertiteling) Christenen geven uitleg over de oorzaak en gevolgen van de weerstand van de CCP tegen GodChristenen geven uitleg over de oorzaak en gevolgen van de weerstand van de CCP tegen God Film clip ‘Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?’ (Nederlandse ondertiteling)Film clip ‘Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?’ (Nederlandse ondertiteling) Film clip ‘Hoe moet het christendom worden begrepen?’ (Nederlandse ondertiteling)Film clip ‘Hoe moet het christendom worden begrepen?’ (Nederlandse ondertiteling) Film clip ‘De CCP belastert CAG als zijnde een “organisatie van mensen”: wat is hun drijfveer?’Film clip ‘De CCP belastert CAG als zijnde een “organisatie van mensen”: wat is hun drijfveer?’ Film clip ‘De CCP beschouwt Christus als een normaal mens welke fout maken ze’Film clip ‘De CCP beschouwt Christus als een normaal mens welke fout maken ze’ Wie haalt er nu uiteindelijk families van christenen uit elkaar? (5)Wie haalt er nu uiteindelijk families van christenen uit elkaar? (5) Het aantonen van de fout van de CCP, die Christus ten onrechte een gewoon mens noemt (4)Het aantonen van de fout van de CCP, die Christus ten onrechte een gewoon mens noemt (4) Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte? (3)Wat is een goede religie en wat is een boosaardige sekte? (3) De CCP gebruikt wetenschap om Gods heerschappij te ontkennen: is dit een zegen of een vloek? (2)De CCP gebruikt wetenschap om Gods heerschappij te ontkennen: is dit een zegen of een vloek? (2) Het absurde feit dat de Chinese Communistische Partij religies bestempelt als feodaal bijgeloof (1)Het absurde feit dat de Chinese Communistische Partij religies bestempelt als feodaal bijgeloof (1)

Wie haalt er nu uiteindelijk families van christenen uit elkaar? (5)

De waarheid openbaren   764  

Inleiding

Wie haalt er nu uiteindelijk families van christenen uit elkaar? (5) - Videoclip

De Heer Jezus zei: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (Marcus 16 : 15). Naar Gods bevelen verspreiden christenen het evangelie en getuigen ze van God, zodat meer mensen door God verlost zullen worden. Dat is heel liefdadig en eerzaam werk. Maar de Chinese Communistische Partij arresteert en vervolgt mensen die in God geloven hardhandig, waardoor talloze Christenen nu niet meer terug kunnen naar huis. Hun families zijn verspreid, gezinnen zijn uit elkaar gehaald en er komen mensen om het leven. Toch beweert de Chinese Communistische Partij dat dit allemaal komt doordat christenen weglopen van hun familie en carrière om het evangelie te verspreiden. Komt deze bewering van de Chinese Communistische Partij wel overeen met de feiten? Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het uit elkaar vallen van families van christenen?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en gewonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door de Almachtige God zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen!

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Alle bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl