Prekenreeks: Streven naar het ware geloof | Waarom wordt God vlees om Zijn oordeelswerk van de laatste dagen uit te voeren?

21 augustus 2023

Alle gelovigen weten dat God Zijn oordeel onder de mensheid in de laatste dagen zal uitvoeren, dat de Schepper aan de mensheid zal verschijnen en Zijn uitingen persoonlijk zal uitdrukken. Dus hoe voert God dit oordeel uit? Is het Zijn Geest die in de lucht verschijnt en tot ons spreekt? De Heer Jezus Zelf heeft tegen ons gezegd: “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22). (NBV©) “En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen” (Johannes 5:27). (NBV©) Dus dat betekent dat God in het vlees komt als de Mensenzoon in de laatste dagen om het oordeelswerk te doen. Als God vlees wordt om het oordeelswerk te doen, is dat de Redder die komt om de mensheid te redden. Dus of iemand de Redder kan verwelkomen, heeft ermee te maken of ze kunnen worden gered en het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Veel gelovigen in de Heer vragen zich af waarom God Zelf het oordeelswerk in het vlees moet doen en waarom Hij het niet in het spirituele lichaam van de Heer Jezus kan doen. Dat is een mysterie. Deze aflevering van ‘Streven naar het ware geloof’ zal je helpen om de waarheid te zoeken en het antwoord te vinden.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. https://debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren