Christelijk lied ‘Waarom doe je zo uit de hoogte?’ (Dutch subtitles)

02 de april de 2021

Denk niet dat je alles begrijpt.

Alles wat je gezien en meegemaakt hebt niet toereikend is

om jou ook maar één duizendste deel van Gods managementplan te laten begrijpen.

Waarom doe je dan zo uit de hoogte? Dat kleine beetje talent van jou, en die minimale kennis

zijn niet toereikend voor Jezus om ook maar in één seconde van Zijn werk te gebruiken.

Wat je hebt gezien en alles wat je in je hele leven hebt gehoord en wat je je voorgesteld hebt,

is minder dan het werk dat God in één moment verricht!

Je kunt maar beter niet zitten muggenziften en aanmerkingen maken.

Hoe arrogant je ook bent, je bent gewoon een schepsel dat nog minder voorstelt dan een mier!

Alles wat je in je buik meedraagt, is nog minder dan wat in de buik van een mier zit!

Denk niet dat je het recht hebt wild te gebaren en een grote mond te hebben,

alleen maar omdat je wat ervaring en wat anciënniteit hebt opgedaan.

Zijn jouw ervaring en jouw anciënniteit niet het product van de woorden die God heeft gesproken?

Geloof je soms dat ze in ruil waren voor je eigen arbeid en geploeter?

Je kunt nu zien dat God vleesgeworden is,

en alleen al daarom ben je vervuld met zulke kostelijke ideeën

en heb je daar talloze opvattingen uit vergaard.

Zonder Gods incarnatie zou je nooit zoveel ideeën kunnen hebben.

En komen daar je opvattingen niet uit voort?

Wat je hebt gezien en alles wat je in je hele leven hebt gehoord en wat je je voorgesteld hebt,

is minder dan het werk dat God in één moment verricht!

Je kunt maar beter niet zitten muggenziften en aanmerkingen maken.

Hoe arrogant je ook bent, je bent gewoon een schepsel dat nog minder voorstelt dan een mier!

Als Jezus die eerste keer geen vlees was geworden,

zou je dan überhaupt iets over de incarnatie weten?

Is het niet omdat je door de eerste incarnatie kennis hebt verworven

dat je schaamteloos probeert de tweede incarnatie te veroordelen?

Waarom onderwerp je dit aan een studie, in plaats van een gehoorzame volgeling te zijn?

Als je in deze stroom bent opgenomen en voor de vleesgeworden God verschijnt,

staat Hij je dan toe er een studie van te maken?

Het bestuderen van je familiegeschiedenis is goed,

maar als je probeert de ‘familiegeschiedenis’ van God te bestuderen,

zou de God van vandaag je dan toestaan een dergelijke studie uit te voeren?

Ben je blind? Roep je zo geen verachting over jezelf af?

Wat je hebt gezien en alles wat je in je hele leven hebt gehoord en wat je je voorgesteld hebt,

is minder dan het werk dat God in één moment verricht!

Je kunt maar beter niet zitten muggenziften en aanmerkingen maken.

Hoe arrogant je ook bent, je bent gewoon een schepsel dat nog minder voorstelt dan een mier!

Wat je hebt gezien en alles wat je in je hele leven hebt gehoord en wat je je voorgesteld hebt,

is minder dan het werk dat God in één moment verricht!

Je kunt maar beter niet zitten muggenziften en aanmerkingen maken.

Hoe arrogant je ook bent, je bent gewoon een schepsel dat nog minder voorstelt dan een mier!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren