Veelgestelde vragen

7 artikelen

Zijn Almachtige God en de Heer Jezus één God?

Duizenden jaren lang hebben weinig mensen echt geweten dat de Heer Jezus Christus God zelf is, dat Hij de verschijning is van God en dat de Heer Jezus de incarnatie is van Jehova. In feite heeft de Bijbel dit allang duidelijk voorzegd. In het boek Jesaja staat dat “Toch wilde Jehova hem vermorzelen en heeft Hij hem ziek gemaakt: wanneer u zijn ziel tot een schuldoffer zult maken (of: wanneer hij zichzelf tot een schuldoffer zal aanbieden)” (Jes. 53:10).

21 de juni de 2018

Wat is het verschil tussen Christendom en De Kerk van Almachtige God?

Het Christendom en De Kerk van Almachtige God geloven in dezelfde God. Mensen die de geschiedenis van de religie begrijpen, weten dat het Judaïsme in Israël werd geboren uit het werk dat Jehova God in het Tijdperk van de Wet heeft verricht. Het Christendom, Katholicisme en de Oosterse Orthodoxie zijn allemaal kerken die verschenen nadat de vleesgeworden Here Jezus het verlossingswerk had verricht.

21 de juni de 2018