We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Hoe is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen?

Net zoals de kerken van het Christendom is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen doordat het werk van God vlees is geworden. De kerken van het Christendom zijn tot stand gekomen omdat de verschijning en het werk van de Heer Jezus vlees werden, en De Kerk van Almachtige God is tot stand gekomen vanwege de verschijning en het werk van de vleesgeworden Almachtige God van de laatste dagen. Zo zijn kerken door de eeuwen heen tot stand gekomen vanwege de verschijning en het werk van God in het vlees. Het werk van elke stap van Gods incarnatie drukt vele waarheden uit en vanwege deze door God geuite waarheden nemen veel mensen God aan en volgen Hem, waardoor de kerken tot stand zijn gekomen. Hieruit blijkt dat de kerken gevormd worden door degenen die het werk van God accepteren en God volgen. Deze bijeenkomsten van Gods uitverkorenen worden kerken genoemd. Tweeduizend jaar geleden kwamen de kerken van het Christendom tot stand door de verschijning en het werk van de vleesgeworden Heer Jezus. De Heer Jezus preekte: “‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij’” (Mat. 4:17), en Hij deed het verlossingswerk en drukte de waarheden uit die de mensen van het Tijdperk van Genade moesten internaliseren en in de praktijk brengen. Vervolgens begonnen veel mensen in de Heer te geloven en Hem te volgen en zo kwamen de kerken in die tijd tot stand. Nadien verspreidde het evangelie van de Heer Jezus zich naar elk land en territorium, totdat het zich in de laatste dagen had verspreid over de einden der aarde en christelijke kerken kwamen daardoor tot stand in elk land. Dit waren de kerken van het Tijdperk van Genade. Gedurende het laatste deel van de laatste dagen verschijnt en werkt de vleesgeworden Almachtige God op het vasteland van China. Op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus gedurende het Tijdperk van Genade voert Almachtige God het werk uit van “Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen” (1 Petr. 4:17), zoals in de Bijbel voorspeld is. Aan de gehele mensheid openbaart Almachtige God alle mysteries van Zijn zesduizend-jarig managementplan en drukt Hij alle waarheden uit ten aanzien van de reiniging en redding van de mensheid. Vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God van de laatste dagen hebben veel mensen van elke religieuze gezindte en denominatie, mensen die vele jaren in de Heer hebben geloofd, uiteindelijk de stem van God gehoord en gezien dat de Heer Jezus is gekomen en het werk van het oordeel van de laatste dagen heeft uitgevoerd. Ze hebben geverifieerd dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is en derhalve hebben ze het werk van de laatste dagen van Almachtige God aanvaard. Op het vasteland van China hebben tenminste enkele miljoenen mensen (tientallen miljoenen volgens statistieken van de Chinese Communistische overheid) Almachtige God aanvaard en volgen ze Hem. Zodoende is De Kerk van Almachtige God geheel het resultaat van de verschijning en het werk van Almachtige God. Ze is persoonlijk opgericht door Almachtige God en niet door een persoon. Elke christen in De Kerk van Almachtige God erkent volledig dat Almachtige God de wederkomst is van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen, en de verschijning van de God. De christenen van De Kerk van Almachtige God bidden in de naam van Almachtige God. Wat ze lezen, waar ze naar luisteren en de gemeenschap zijn de woorden van Almachtige God, en waar ze aan vasthouden zijn allemaal de waarheden die door Almachtige God zijn uitgedrukt. Deze waarheden zijn de weg van het eeuwige leven die gebracht worden door God tijdens de laatste dagen. In Zijn werk stelde de vleesgeworden God van de laatste dagen de mens die gebruikt wordt door God ook persoonlijk aan en getuigde van hem, dat hij zou meewerken met het werk van God; net zoals de Heer Jezus deed: persoonlijk koos Hij de twaalf apostelen en stelde hen aan. Deze mensen, die worden gebruikt door God, werken slechts mee aan het werk van God en zijn niet in staat om in Gods plaats te werken. De kerken zijn niet gesticht door hen die door God gebruikt worden, noch geloven de uitverkorenen in hen of volgen zij hen.De kerken zijn niet gesticht door hen die door God gebruikt worden, noch geloven de uitverkorenen in hen of volgen zij hen. De kerken van het Tijdperk van Genade werden niet opgericht door Paulus en de andere apostelen, maar kwamen voort uit het werk van de Heer Jezus. Ze werden persoonlijk opgericht door de Heer Jezus. Net zomin werd De Kerk van Almachtige God van de laatste dagen opgericht door de mens die door God gebruikt wordt, maar werd deze geboren uit het werk van Almachtige God. Ze is persoonlijk opgericht door Almachtige God en wordt door Hemzelf geweid. De mens die door God wordt gebruikt, bewatert, voorziet en leidt de kerken slechts en voert zo zijn plicht uit. Hoewel de door God gekozenen worden geleid, bewaterd en voorzien door de mens die door God gebruikt wordt, is Degene in Wie de door God gekozenen geloven en die zij volgen Almachtige God, hetgeen een feit is dat niemand kan ontkennen. De meeste mensen in De Kerk van Almachtige God komen uit verschillende geloofsgemeenschappen en denominaties en geloven al vele jaren in de Heer. Ze kennen allemaal de Bijbel en in deze verschillende geloofsgemeenschappen en denominaties getuigen ze dat de Heer Jezus is gekomen, dat Hij Almachtige God is en het werk van het oordeel van de laatste dagen heeft voltrokken. Als gevolg van het onderkennen dat de woorden van Almachtige God waarheid zijn en dat ze de stem zijn van God, komen veel mensen tot aanvaarding van Almachtige God. Zij zijn de eerste groep mensen die naar God worden toegetrokken. De Kerk van Almachtige God komt voort uit mensen van het Christendom, Katholicisme en van andere geloofsgemeenschappen en denominaties die de naam van Almachtige God aanvaardden. Vandaag de dag zijn de meeste mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen en denominaties begonnen met het onderzoeken van het werk van de laatste dagen van Almachtige God en zo de profetie uit de Bijbel laten uitkomen dat “Alle volken zullen daar samenstromen” (Jes. 2:2). Tenslotte zullen allen die oprecht in God geloven terugkeren tot Almachtige God. Dit is onvermijdelijk, aangezien God het al heel lang zo heeft voorbestemd. Het is Gods besluit en niemand kan het veranderen!

De bijbelteksten is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige:Waarom gebruikt God de naam Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk?

Volgende:Zijn Almachtige God en de Heer Jezus één God?

Mogelijk vindt u dit ook interessant