Christelijk lied ‘Almachtige God is gezeteld op de glorieuze troon’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Almachtige God is gezeteld op de glorieuze troon’ (Dutch subtitles)

175 |25 de april de 2020

De zegevierende Koning zit op Zijn eretroon.

Hij heeft met succes verlossing gebracht

en leidde Zijn gehele volk meeom in glorie te verschijnen.

Het gehele universum ligt in Zijn handen.

Met Zijn goddelijke wijsheid en macht

heeft Hij Sion gebouwd en versterkt.

Met Zijn majesteit oordeelt Hijover deze slechte wereld.

Hij oordeelt over alle landen en volkeren,

het land, de zeeën en alles wat daarin leeft,

en hen die dronken zijn van de wijn der ontucht.

God zal zeker over hen oordelen.

God zal hen Zijn woede tonen

en Zijn majesteit onthullen.

Hij zal onmiddellijk oordelen, zonder verder uitstel.

Het vuur van Zijn woedezal hun gruwelijke misdaden wegbranden.

Elk moment kan het ongeluk over hen komen,

ze kunnen het niet ontvluchtenen zich nergens verbergen.

Wenend en tandenknarsendzullen ze hun ondergang tegemoet gaan.

De zegevierende geliefde zonen van Godzullen zeker in Sion blijven

en het nooit verlaten.

Alle volkeren zullen goed luisteren naar Zijn stem

en nauwkeurig letten op Zijn acties.

Hun lovende stemmen voor Hemzullen nooit zwijgen.

De enige ware God is verschenen!

Het einde van de wereld is aan ons getoond.

Het oordeel van de laatste dagen is begonnen.

Alle volkeren zullen goed luisteren naar Zijn stem

en nauwkeurig letten op Zijn acties.

Hun lovende stemmen voor Hemzullen nooit zwijgen.

Alle volkeren zullen goed luisteren naar Zijn stem

en nauwkeurig letten op Zijn acties.

Hun lovende stemmen voor Hemzullen nooit zwijgen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren