Christelijk lied ‘God betreurt de toekomst van de mensheid’ (Dutch subtitles)

14 augustus 2020

In de omvangrijke wereld

hebben steeds weer ontelbaar veel veranderingen plaatsgevonden.

Niemand is in staat om deze mensheid te leiden en begeleiden,

behalve Hij die regeert over alle dingen in het universum.

Er is geen machtige die voor de mensheid werkt of voorbereidingen maakt,

laat staan iemand

die in staat is om deze mensheid te leiden naar de bestemming van het licht

en de bevrijding van aardse ongerechtigheden.

God treurt om de toekomst en de val van de mensheid.

Hij is verdrietig over de trage mars van de mensheid richting verval

en het pad waarvan hij niet kan terugkeren.

De mensheid heeft Gods hart gebroken

en Hem verloochend om de duivel te zoeken.

Heeft iemand ooit weleens nagedacht over

de richting waarin een dergelijke mensheid zal gaan?

Juist daarom voelt niemand de toorn van God.

Niemand zoekt een weg om God te behagen of probeert dichter bij God te komen.

Bovendien wil niemand het verdriet en de pijn van God begrijpen.

Zelfs na het horen van Gods stem,

gaat de mens door op zijn weg die van God weg leidt

en ontloopt zo de genade en de zorg van God en mijdt Gods waarheid.

De mens zou zichzelf liever aan Satan verkopen, Gods vijand.

En wie heeft er ooit nagedacht – mocht de mens koppig blijven –

over hoe God de mensheid zal behandelen

die Hem zonder achterom te kijken heeft verworpen?

Niemand weet dat God de mens herhaaldelijk herinnert en aanspoort

omdat Hij een ongekende catastrofe in Zijn handen houdt,

die Hij heeft voorbereid.

Een catastrofe die ondraaglijk zal zijn voor het vlees en de ziel van de mens.

Deze catastrofe is niet alleen een straf voor het vlees, maar ook voor de ziel.

Je moet dit weten: wanneer Gods plan niet wordt uitgevoerd

en wanneer Zijn herinneringen en aansporingen geen reactie krijgen,

in wat voor soort woede zal Hij dan ontsteken?

In wat voor soort woede zal Hij dan ontsteken?

Dit zal nog nooit eerder zijn

meegemaakt of gehoord door een schepping.

Daarom zegt God: deze catastrofe is ongekend

en zal nooit worden herhaald.

Dit is omdat binnen Gods plan maar één schepping

en één verlossing past.

Dit is de eerste keer en het zal ook de laatste keer zijn.

Daarom kan niemand

de goede bedoeling en de vurige verwachting van God

voor de verlossing van de mensheid ooit bevatten.

Niemand kan

de goede bedoeling en de vurige verwachting van God bevatten,

de goede bedoeling en de vurige verwachting van God bevatten.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren