Christelijk lied ‘Gods schapen horen Zijn stem’ (Dutch subtitles)

27 maart 2021

De dagen lopen ten einde, alle dingen in de wereld zullen tot niets worden

en alle dingen zullen opnieuw worden geboren.

Onthoud dit! Onthoud dit! Er kan geen dubbelzinnigheid bestaan!

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Gods woorden zullen nooit verdwijnen!

Zo spoort Hij jullie nogmaals aans:

ren niet vergeefs! Word wakker! Bekeer jullie en de redding is nabij!

God is reeds onder jullie verschenen en Gods stem is opgeklonken.

De Heilige Geest spreekt tot de gemeenten.

Laat allen die oren hebben luisteren!

Allen die leven moeten ze accepteren!

Eet en drink ze gewoon en twijfel niet.

Allen die gehoorzamen en op Zijn woorden letten, zullen grote zegeningen ontvangen!

Gods stem is voor jullie opgeklonken,

elke dag van aangezicht tot aangezicht met jou, elke dag fris en nieuw.

Je ziet God en God zie jou, Hij spreek constant tot je, van aangezicht tot aangezicht met jou.

En toch heb je Hem verworpen en ken je Hem niet;

Gods schapen luisteren naar Zijn stem en toch aarzelen jullie nog! Jullie aarzelen!

Jullie hart is afgestompt, jullie ogen zijn verblind door Satan

en jullie kunnen Gods glorieuze aangezicht niet zien –

hoe meelijwekkend! Hoe meelijwekkend! Gods schapen horen Zijn stem.

De zeven Geesten voor Gods troon zijn naar alle uithoeken van de aarde gezonden

en God zal Zijn Boodschapper zenden om tot de gemeenten te spreken.

God is rechtvaardig en trouw,

Hij is de God die de diepste delen van het hart van de mens onderzoekt.

De Heilige Geest spreekt tot de gemeenten.

Laat allen die oren hebben luisteren!

Allen die leven moeten ze accepteren!

Eet en drink ze gewoon en twijfel niet.

Allen die gehoorzamen en op Zijn woorden letten, zullen grote zegeningen ontvangen!

Allen die oprecht Gods aangezicht zoeken zullen zeker nieuw licht,

nieuwe verlichting en nieuwe inzichten ontvangen; alles zal fris en nieuw zijn.

Je zult Zijn woorden op elk moment horen en ze zullen je de ogen van je geest openen

opdat je alle mysteries van het spirituele rijk ziet en dat het koninkrijk onder de mensen is.

Ga de schuilplaats binnen en alle genade en zegeningen zullen over je komen.

Hongersnood en epidemieën zullen je niet kunnen raken

en wolven, slangen, tijgers en luipaarden zullen je geen kwaad kunnen doen.

Je zult samen met God gaan, samen met Hem wandelen en samen met Hem de glorie betreden!

De Heilige Geest spreekt tot de gemeenten.

Laat allen die oren hebben luisteren!

Allen die leven moeten ze accepteren!

Eet en drink ze gewoon en twijfel niet.

Allen die gehoorzamen en op Zijn woorden letten, zullen grote zegeningen ontvangen!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren