Christelijk lied ‘Aanvaard het oordeel van Christus van de laatste dagen om te worden gezuiverd’

28 april 2021

Christelijk lied ‘Aanvaard het oordeel van Christus van de laatste dagen om te worden gezuiverd’ (Dutch subtitles)

Je weet dat in de laatste dagen Jezus neerdaalt,

hoe Hij dat doen zal, wie weet dat precies?

Kan een zondaar als jij die nu verlost is,

maar niet vervolmaakt is, zijn naar Gods hart?

Want jij, met je oude zelf, bent gered door Jezus,

niet langer beschouwd als zondaar dankzij Gods redding.

Het is niet dat je vrij van zonden bent.

Kun je onveranderd, toch heilig zijn?

De tweede incarnatie is niet langer meer een zondoffer,

maar om iedereen te redden die is verlost.

Zodat zij gereinigd worden, van de zonde bevrijd,

hun gezindheid veranderd. Ze breken los uit Satans greep.

Ze keren terug voor Gods troon.

Alleen op die manier kan de mens volledig geheiligd zijn.

Egoïsme en onzuiverheid zitten je dwars,

toch wil je neerdalen met Jezus, veel succes!

Je hebt een stap gemist in je geloof in God:

je bent slechts verlost, maar je bent niet veranderd.

Om naar Gods hart te zijn,

moet Hij Zelf het werk doen om je te veranderen en te reinigen.

De tweede incarnatie is niet langer meer een zondoffer,

maar om iedereen te redden die is verlost.

Zodat zij gereinigd worden, van zonde bevrijd,

hun gezindheid veranderd. Ze breken los uit Satans greep.

Ze keren terug voor Gods troon.

Alleen op die manier kan de mens volledig geheiligd zijn.

Als je enkel verlost bent, ben je niet heilig,

ongeschikt om te delen in de zegen van God.

Want je hebt een stap gemist in Gods management,

de stap van verandering, vervolmaking van de mens.

En dus kun jij, een zondaar die verlost is,

niet delen in Gods erfenis.

De tweede incarnatie is niet langer meer een zondoffer,

maar om iedereen te redden die is verlost.

Zodat zij gereinigd worden, van de zonde bevrijd,

hun gezindheid veranderd. Ze breken los uit Satans greep.

Ze keren terug voor Gods troon.

Alleen op die manier kan de mens volledig geheiligd zijn.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren