We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 3 - Ga de Bijbel voorbij: woon het feest van het hemelse koninkrijk bij met de Heer

Filmclips   931  

Inleiding

Christelijke film ‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 3 - Ga de Bijbel voorbij: woon het feest van het hemelse koninkrijk bij met de Heer

Veel mensen die op de Heer vertrouwen, denken dat alle woorden en al het werk van God in de Bijbel te vinden zijn, en dat Gods redding zoals beschreven in de Bijbel reeds vervuld is. Zij denken dat ons vertrouwen in God op de Bijbel moet zijn gebaseerd en dat als ons vertrouwen in God op de Bijbel is gebaseerd, we zeker in het hemelse koninkrijk zullen worden opgenomen. Deze religieuze ideeën fungeren als onzichtbare touwen die ons stevig gebonden houden en ons denken zo beperken dat we niet op zoek gaan naar het werk van de Heilige Geest. Daardoor zijn we niet in staat om ons te onderwerpen aan het huidige werk van God. Hoe kunnen we dan begrijpen hoe de verbinding werkt tussen de Bijbel en God, of tussen de Bijbel en Gods werk? De Heer Jezus zei: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5:39-40). Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd” (Het Woord verschijnt in het vlees). Slechts door afstand te nemen van de Bijbel kunnen we voor God treden, Zijn redding aanvaarden en het feest van het hemelse koninkrijk samen met Hem vieren.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen