Christelijke film | Kronieken van geloofsvervolging in China ‘Bloedschuld’ (Nederlandse ondertiteling)

08 april 2020

Sinds de Chinese communistische Partij in 1949 aan de macht kwam op het vasteland van China heeft het geloof op niet-aflatende wijze vervolgd. Christenen zijn op fanatieke wijze gearresteerd en vermoord, terwijl zendelingen die in China actief waren, zijn uitgewezen en mishandeld. Talloze exemplaren van de Bijbel zijn in beslag genomen en verbrand, kerken zijn verzegeld of verwoest, en men heeft getracht alle huiskerken uit te roeien. In deze documentaire wordt het ware verhaal verteld van de Chinese christen Yu Dehui die werd vervolgd door de CCP tot de dood erop volgde. Yu Dehui werd door de CCP gearresteerd, geslagen en tot gevangenisstraf veroordeeld omdat hij in God geloofde en zijn plicht deed. In de gevangenis namen de cipiers gedurende lange tijd onder dwang bloed bij hem af; door deze kwellingen raakte hij uitzonderlijk verzwakt en uitgemergeld. Uiteindelijk werd na zijn vrijlating ernstige bloedarmoede bij hem geconstateerd als gevolg van bloedingen en het vermoeden rees dat zich daardoor een kwaadaardig gezwel had ontwikkeld; hij werd weliswaar naar verschillende ziekenhuizen overgebracht, maar bij geen daarvan kon hij worden behandeld. Ten slotte stierf hij een onrechtvaardige dood. Een ooit zo gelukkige familie werd totaal kapotgemaakt en bleef onherstelbaar verdrietig en getraumatiseerd achter …

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Wow!視覺特效Show一手!影片素材上傳區! https://www.youtube.com/channel/UCo2WsnnMMdo4x9FqETfHJ3g

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren