Kerkfilm | Kunnen we het leven verwerven door in de Bijbel te geloven? (Uitgelicht fragment)

06 januari 2019

Voorgangers en ouderlingen leren de mensen vaak dat ze geen gelovigen genoemd kunnen worden als ze de Bijbel verlaten. En dat ze alleen door vast te houden aan de Bijbel, leven kunnen winnen en het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar komt dit standpunt overeen met de wil van de Heer? Is het de Bijbel die ons leven kan geven, of is het God die ons leven kan geven? De Heer Jezus zei: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5:39-40). Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven verkrijgt, en het is het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd” (Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven). Het leven heeft zijn bron in Christus en niet in de Bijbel. Alleen Christus is de bron van leven en Hij is de Heer van de Bijbel. Deze video zal je helpen een fris begrip van de Bijbel te krijgen!

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Delen

Annuleren