De onderdrukking en vervolging van christenen door de Chinese regering onweerlegbaar bewijs

06 de mei de 2019

De onderdrukking en vervolging van christenen door de Chinese regering: onweerlegbaar bewijs

Sinds de atheïstische Chinese Communistische Partij aan de macht is, heeft deze zich voortdurend fanatiek en op vijandige wijze afgezet tegen God. De CCP heeft niet alleen het christendom en katholicisme bestempeld als ‘sekten’ maar heeft ook de Bijbel gedefinieerd als sekteliteratuur, en talloze exemplaren van de Bijbel zijn in beslag genomen en vernietigd. Ook pakt de CCP lukraak christenen op, met als gevolg dat al meer dan een miljoen gelovigen zijn gearresteerd en gevangengezet. Ten minste 10.000 van hen zijn zelfs zo meedogenloos vervolgd dat ze het niet overleefden. In 1991 verscheen Christus van de laatste dagen, Almachtige God, en begon Hij Zijn werk te doen in China, waarbij Hij allerlei waarheden verkondigde om de mensheid te zuiveren en te redden. De CCP is doodsbang dat mensen de stem van God zullen horen en zich tot Hem zullen wenden. Teneinde het werk van God van de laatste dagen uit te roeien en hun dictatuur in stand te houden, hebben ze daarom tal van uiterst geheime documenten opgesteld en uitgegeven die zijn gericht op de onderdrukking van christenen. Ook hebben ze fanatiek christenen in elke uithoek van het land opgepakt en vervolgd. Daarnaast hebben ze tal van leugens en incidenten verzonnen die louter zijn bedoeld om De Kerk van Almachtige God in een kwaad daglicht te stellen en in diskrediet te brengen. Ze hebben christenen wreed gemarteld, gehersenspoeld en continu in de gaten gehouden, zelfs als het hun eigen familieleden betrof. Ze hebben tal van christenen ongestraft doodgeslagen, zonder daar verantwoording voor te hoeven afleggen. Dit alles is onderdeel van een waanzinnig streven om alle christenen uit te roeien en van China een goddeloze staat te maken. In deze video presenteren we tal van onthullende feiten over de vele tactieken die CCP inzet om christenen te vervolgen, over de gruwelijke zonde van hun wrede onderdrukking en verdrukking van christenen in huiskerken, en over de Chinese overheid die in wezen de duivel is.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

www.stockfootage.com

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren