Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ | Wie kan ons redden van rampen?

Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ | Wie kan ons redden van rampen?

6036 |20 de april de 2019

Aanbevolen video: Christelijke film ‘De zegen van Gods bescherming’ (Nederlandse ondertitels)

https://nl.godfootsteps.org/videos/God-bless-movie.html

Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ | Wie kan ons redden van rampen? (Nederlandse ondertiteling | HD)

Laten we eens kijken naar de mensheid in de tijd van Noach. De mens gaf zich over aan allerlei kwalijke activiteiten en dacht niet aan berouw. Niemand luisterde naar het woord van God. Hun starheid en slechtheid wekten Gods woede en ten slotte werden ze verzwolgen door de ramp van de grote zondvloed. Alleen Noach en zijn gezin van acht personen luisterden naar Gods woord en wisten te overleven. Nu zijn de laatste dagen al aangebroken. De verdorvenheid van de mensheid gaat steeds dieper. Iedereen vereert het kwaad. De hele religieuze wereld volgt het tij van de wereld. Ze houden helemaal niet van de waarheid. De dagen van Noach zijn al gekomen! Om de mensheid te redden, is God nog een keer teruggekeerd om het werk van het oordeel van de laatste dagen onder de mensheid te verrichten. Dit is de laatste keer dat God de mens redt! Wat moet de mensheid kiezen?

Dit is een waargebeurd verhaal. Sinds de inwoners van de gemeente Qingping in de provincie Sichuan herhaaldelijk weigerden om het evangelie van koninkrijk te aanvaarden, zijn ze twee keer getroffen door een ramp. Tijdens de grote aardbeving in Sichuan werden veel broeders en zusters die in Almachtige God geloofden op wonderbaarlijke wijze door God beschermd en overleefden ze het. Deze feiten dienen als bewijs: het leven van wie God aanvaardt en gehoorzaamt, loopt heel anders af dan het leven van wie God ontkent en weerstaat!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

https://stockfootage.com/

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

#rampen #Noach #Bijbel #Christelijk #films

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren