We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1 Christian movie with Dutch subtitles ‘Geloof in God 3 – Staat op, gij die geen slaven wilt zijn’Christian movie with Dutch subtitles ‘Geloof in God 3 – Staat op, gij die geen slaven wilt zijn’ Ware christelijke film ‘Langverwacht geluk’ een waar verhaal over de terugkeer tot GodWare christelijke film ‘Langverwacht geluk’ een waar verhaal over de terugkeer tot God Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon (Dutch subtitles)Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon (Dutch subtitles) Dutch film 2019 ‘De zon gaat nooit onder voor integriteit’ (Nederlandse ondertitels)Dutch film 2019 ‘De zon gaat nooit onder voor integriteit’ (Nederlandse ondertitels) Nederlands christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen?Nederlands christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen? Films met Nederlandse Ondertiteling ‘Het moment van verandering’ (Nieuwe officiële video)Films met Nederlandse Ondertiteling ‘Het moment van verandering’ (Nieuwe officiële video) Goed nieuws over de wederkomst van Jezus Christus | Christelijke film ‘Op missie’ Hele filmGoed nieuws over de wederkomst van Jezus Christus | Christelijke film ‘Op missie’ Hele film Christelijke film ‘Overwinningslied’ (Nederlandse ondertitels)Christelijke film ‘Overwinningslied’ (Nederlandse ondertitels) God is onze kracht | Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’God is onze kracht | Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Hoe kunnen christenen in het hemelse koninkrijk opgaan? | Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’Hoe kunnen christenen in het hemelse koninkrijk opgaan? | Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God? Gospel film 'Gezegend zijn de armen van geest' Een dominee vond de weg om van zonde vrij te komenGospel film 'Gezegend zijn de armen van geest' Een dominee vond de weg om van zonde vrij te komen Christelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in GodChristelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in God Christelijke film 2020 ‘Het mysterie van de goddelijkheid’Christelijke film 2020 ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ God is mijn redding | Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ (Nederlandse ondertiteling)God is mijn redding | Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ (Nederlandse ondertiteling) Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Weet u hoe de Heer aan de deur zal kloppen?Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Weet u hoe de Heer aan de deur zal kloppen? Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ De Heer Jezus Christus doet mijn ziel ontwakenChristelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ De Heer Jezus Christus doet mijn ziel ontwaken Nederlandse christelijke film 2019 ‘Verbreek de ketenen en ren’ God is mijn herder en mijn krachtNederlandse christelijke film 2019 ‘Verbreek de ketenen en ren’ God is mijn herder en mijn kracht Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Luister naar Gods stem | Nederlandse ondertitelingChristelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Luister naar Gods stem | Nederlandse ondertiteling Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Luister naar Gods stem en word opgenomen voor Gods troonChristelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Luister naar Gods stem en word opgenomen voor Gods troon Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ | 'het grote Babylon' van de eindtijd in de bijbelse profetie is aan het vallen (Nederlandse ondertitels)Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ | 'het grote Babylon' van de eindtijd in de bijbelse profetie is aan het vallen (Nederlandse ondertitels) ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Ken jij het echte verhaal van de Bijbel? Nieuwe nederlandse film‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Ken jij het echte verhaal van de Bijbel? Nieuwe nederlandse film ‘Wie is mijn Heer’ De relatie tussen de Bijbel en God verduidelijken (Nederlandse film)‘Wie is mijn Heer’ De relatie tussen de Bijbel en God verduidelijken (Nederlandse film) Beste christelijke film 2018 | ‘WACHTEN’ - De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Nederlandse ondertiteling)Beste christelijke film 2018 | ‘WACHTEN’ - De Heer Jezus is op ‘wolken’ gekomen (Nederlandse ondertiteling) Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuldChristelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuld De farizeeën zijn opnieuw verschenen | Korte film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’De farizeeën zijn opnieuw verschenen | Korte film ‘Wie is weer bezig God te kruisigen’ Christelijke film ‘Doorbreek de strik’ | Het bijwonen van het feest met de Heer | Hele filmChristelijke film ‘Doorbreek de strik’ | Het bijwonen van het feest met de Heer | Hele film Christelijke film ‘Verlangen’de Heer Jezus is al lang wedergekeerd | Nederlands gesprokenChristelijke film ‘Verlangen’de Heer Jezus is al lang wedergekeerd | Nederlands gesproken Nederlandse gospel film ‘Kind, kom terug naar huis’ God is de enige redding van gameverslavingNederlandse gospel film ‘Kind, kom terug naar huis’ God is de enige redding van gameverslaving Christelijke film ‘Waar is mijn thuis’ God heeft mij een gelukkig gezin gegevenChristelijke film ‘Waar is mijn thuis’ God heeft mij een gelukkig gezin gegeven

Nederlands christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen?

Gospel films   3623  

Inleiding

Nederlands christelijke film ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom kunnen dwaze maagden de Heer niet verwelkomen? | Officiële hele film (Nederlands)

Zheng Mu'en is medewerker van een Chinese christelijke kerk in de VS, heeft vele jaren in de Heer geloofd en enthousiast werkt hij en put hij zich uit voor de Heer. Op een dag getuigt zijn tante dat de Heer Jezus is teruggekeerd om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordelen over en reinigen van de mens in de laatste dagen uit te voeren. Hij is opgewonden door dit nieuws. Nadat hij het woord van Almachtige God heeft gelezen en de films en video's van De Kerk van Almachtige God heeft bekeken, weet Zheng Mu'en in zijn hart dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en dat Almachtige God heel goed de terugkeer van de Heer Jezus kan zijn, dus begint hij met zijn broeders en zusters het werk van God in de laatste dagen te bestuderen. Maar als voorganger Ma, de leider van zijn kerk, dit ontdekt, probeert hij keer op keer tussenbeide te komen en Zheng Mu'en tegen te houden. Hij laat Zheng Mu'en een propagandavideo zien van de Chinese regering, waarin Bliksem uit het oosten wordt belasterd en veroordeeld, in een poging Zheng Mu'en af te brengen van zijn onderzoek van de ware weg en de video verwart hem zeer. Hij ziet duidelijk dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en de stem van God, dus waarom veroordelen de voorgangers en ouderlingen van de geloofsgemeenschap Almachtige God? Niet alleen weigeren ze zelf te zoeken of te onderzoeken, ze proberen anderen ervan te weerhouden de ware weg te aanvaarden. Waarom is dit? … Zheng Mu'en vreest dat hij wordt misleid en dat hij de verkeerde weg volgt, maar hij vreest ook dat hij zijn kans om opgenomen te worden, verspeelt. Terwijl Zheng Mu'en verward is en in tweestrijd is, toont voorganger Ma hem nog meer negatieve propaganda van de CCP en de geloofsgemeenschap, waardoor hij nog meer twijfels in zijn hart krijgt. Hij besluit naar voorganger Ma te luisteren en zijn onderzoek van de ware weg te staken. Later, nadat hij getuigenissen en uitleg heeft gehoord van getuigen van De Kerk van Almachtige God, begrijpt Zheng Mu'en dat bij het onderzoek naar de ware weg cruciaal is om te bepalen of een weg de waarheid heeft en of wat hij uitdrukt, de stem van God is. Wie veel van de waarheid kan uitdrukken, moet de verschijning van Christus zijn, want alle mensen zijn verdorven en zij kunnen de waarheid nooit uitdrukken. Dat is een onbetwistbaar feit. Wie zich niet concentreert op het horen van Gods stem bij het onderzoeken van de ware weg, maar wacht tot de Heer Jezus op witte wolken nederdaalt, zoals men dat voor zich ziet, zal nooit de verschijning van God verwelkomen. Zheng Mu'en begrijpt uiteindelijk het mysterie van de wijze maagden die Gods stem horen, waar de Heer Jezus over sprak, en besluit niet meer te geloven in de leugens en de absurde theorieën van de Chinese regering en de voorgangers en ouderlingen van de geloofsgemeenschap en hij bevrijdt zich uit de ketenen van zijn religieuze leider. Zheng Mu'en ondervindt aan den lijve hoe moeilijk het is de ware weg te onderzoeken. Zonder onderscheidingsvermogen en zonder zoektocht naar de waarheid is het niet mogelijk de stem van God te horen of om opgenomen te worden voor Gods troon. Men kan dan alleen maar misleid en beheerst worden door Satan en in Satans net sterven, waarmee volledig vervuld wordt wat in de Bijbel staat: “Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft” (Hosea 4:6). “dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10 : 21).

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

https://www.stockfootage.com

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen