Christelijk lied ‘Onderga Gods werk om Zijn liefelijkheid te ontdekken’ (Dutch subtitles)

22 april 2021

Gods wezen is niet slechts om in te geloven,

maar ook om lief te hebben.

Maar voor vele mensen die geloven in God,

is dit nog onbekend.

Gods liefelijkheid wordt geuit in Zijn werk

en kan alleen ontdekt worden

als mensen deze persoonlijk ervaren.

Gods liefelijkheid is voelbaar in echte ervaringen.

Zonder deze in het echt te zien

kan niemand haar vinden.

Mensen durven niet van God te houden,

noch proberen ze dit te doen.

Ze hebben nooit ontdekt dat zoveel van God liefelijk is

of ontdekt dat Hij houdt van de mens,

dat Hij de God is om van te houden.

Er is zoveel om van te houden aan God,

niet te zien zonder omgang met Hem.

Als God op aard komt,

kan de mens Zijn echte daden en liefelijkheid zien,

en Zijn echte en normale gezindheid.

Dit alles is veel echter

dan het idee van God in de hemel.

Er is zoveel om van te houden aan God,

zoveel om van te houden aan God.

Hoeveel de mens ook houdt van God in de hemel,

is het vol menselijke ideeën en is het niet echt.

Ook al is hun liefde voor God op aarde gering, ze is wel echt.

Door Zijn echte werk, maakt God dat mensen Hem kennen.

Door deze kennis wint Hij hun liefde.

Voor die liefde komt God op aarde

laat Hij hen Zijn werkelijkheid ervaren.

Als Petrus nooit met Jezus geleefd had,

kon hij niet van Hem houden.

Dus zijn trouw aan Jezus was ook gebouwd op omgang met Hem.

Mensen durven niet van God te houden,

noch proberen ze dit te doen.

Ze hebben nooit ontdekt dat zoveel van God liefelijk is

of ontdekt dat Hij houdt van de mens,

dat Hij de God is om van te houden.

Er is zoveel om van te houden aan God,

niet te zien zonder omgang met Hem.

Als God op aard komt,

kan de mens Zijn echte daden en liefelijkheid zien,

en Zijn echte en normale gezindheid.

Dit alles is veel echter

dan het idee van God in de hemel.

Er is zoveel om van te houden aan God,

zoveel om van te houden aan God.

Als God geen vlees zou worden,

zou Zijn werk niet ervaren worden,

en zou de liefde voor God besmet zijn

met verzinsels en leugens.

De liefde voor God in de hemel

is niet zo echt als de liefde voor God op aard,

want de kennis van God in de hemel

is op verbeelding gebouwd,

niet op wat fysiek zichtbaar is

of op wat de mens heeft ervaren.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren