Christelijke film ‘Aan de dood ontrukt’ | God heeft me een tweede kans in het leven gegund

09 maart 2019

De 78-jarige Liu Zhen is een typische plattelandshuisvrouw. Nadat ze in God ging geloven, voelde ze onbeschrijflijke vreugde door het lezen van Zijn woorden, het dagelijks zingen van lofzangen op Hem, en het regelmatig samenkomen met broeders en zusters om over de waarheid te praten. Aan alle mooie dingen komt echter een eind. Ze wordt gearresteerd en vervolgd door de Chinese Communistische overheid, die haar in diepe ellende stort. De politie brengt haar tot drie keer toe naar het politiebureau voor ondervraging, en ze waarschuwen haar dat ze niet meer in God moet geloven. Zij houden haar in de gaten en bezoeken haar thuis om haar te intimideren. Onder druk van de Chinese communistische overheid keren haar man, haar zoon en haar schoondochter zich ook tegen haar geloof in God, en beperken haar in haar geloof. Ondanks al deze misère blijft ze onvoorwaardelijk vertrouwen op God en zich tot Hem wenden. En uit Zijn woorden put zij zoveel geloof en kracht dat ze sterk blijft in weerwil van vervolging en beproeving. Als haar lijden een dieptepunt heeft bereikt en ze geen uitweg meer ziet, richt ze zich tot God met een smeekbede. Hij verhoort haar gebed en opent een pad voor haar. Op een avond raakt ze plotseling bewusteloos en kan niemand haar bijbrengen. Volgens de dokter is ze niet meer te redden, en hij zegt tegen haar familie dat ze zich moeten voorbereiden op haar overlijden. Na 18 uur komt ze echter op wonderbaarlijke wijze weer bij. Dit wonder van Almachtige God brengt verbijstering bij iedereen in haar omgeving teweeg, en zo wordt er een nieuw pad voor haar geopend. Na deze ervaring komt Liu Zhen tot het diepe inzicht dat het leven van de mens ongewis is, en niemand van ons er greep op heeft. Alleen God beschikt over het lot van mensen en houdt ons leven, onze dood, onze voor- en tegenspoed in Zijn hand. Ook ervaart ze dat alleen God er altijd voor ons is, er altijd is om ons te helpen, en dat wij alleen op Hem kunnen vertrouwen.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren