Prekenreeks: Streven naar het ware geloof | Hoe wordt de mensheid gezuiverd en gered door Gods oordeelswerk van de laatste dagen?

02 april 2022

Mensen hebben ingezien dat de grote rampspoed over ons is gekomen en zij die verwachten dat de Heer komt op een wolk hebben met ingehouden adem gewacht. Na jaren wachten, hebben ze Hem nog niet zien komen. Ze zien wel hoe Bliksem uit het oosten getuigenis geeft van het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen. Dit is een grote teleurstelling voor ze. Veel mensen houden vast aan hun noties en verbeeldingen en zijn niet bereid om de ware weg te zoeken en te onderzoeken. Daarom hebben zij de Heer nog niet verwelkomd, maar zijn ze in de rampspoed gestort. Maar er zijn er genoeg die de waarheid liefhebben en toen ze Almachtige Gods woorden lazen, zagen ze hun kracht en gezag en zagen ze dat ze allemaal de waarheid zijn. Ze herkenden Gods stem en werden niet langer belemmerd door hun noties, maar bleven de ware weg zoeken en onderzoeken. Hun eerste vragen waren waarom God nog steeds het oordeelswerk zou moeten doen als hun zonden waren vergeven en ze door God rechtvaardig werden geacht, en hoe God de mensheid zuivert en redt door dat werk in de laatste dagen. Dit zijn de meest cruciale en verwarrende vragen voor iedereen die de ware weg onderzoekt. Deze aflevering van ‘Streven naar het ware geloof’ zal je de weg wijzen om de waarheid te zoeken en het antwoord te vinden.

De Kerk van Almachtige God: https://nl.godfootsteps.org/

Evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/

【Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren