Christelijke dans ‘Hoe fantastisch het is dat Almachtige God is gekomen’ (Officiële muziek video)

172 |27 de mei de 2020

Christelijke dans ‘Hoe fantastisch het is dat Almachtige God is gekomen’ (Officiële muziek video)Zuster, ik heb goed nieuws! De Heer Jezus is teruggekeerd!

Is de Heer Jesus teruggekeerd?

Onmogelijk.

Broeder, de Mensenzoon is verschenen, zoals de Heer Jezus het heeft voorzegd!

Is de Mensenzoon verschenen?

Hoe is het mogelijk dat ik Hem niet heb gezien?

Ik heb genoeg gehoord.

Broeder, de Heilige Geest heeft tegen de kerken gesproken!

Echt waar?

Waar heeft Hij gesproken?

Ja? Waar dan?

Almachtige God is gekomen om de waarheid uit te drukken;

het Woord is verschenen in het vlees.

Het oordeel is begonnen, het begint bij het huis van God!

Echt waar? Waar zijn Gods woorden dan?

Waar ze zijn?

Kijk maar.

Het Woord verschijnt in het vlees

“Jezus deed veel werk onder de mens,

maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen

en werd het zondoffer van de mens.

Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid.

Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden,

was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid

als zondoffer op Zich nam,

maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde

om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven.

Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven

terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden.

Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel,

waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam.

Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten

en een rijkere zegen ontvangen.

Ze zullen echt in het licht leven

en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.”

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dit zijn werkelijk Gods woorden!

Inderdaad.

De Heer Jezus is echt teruggekeerd!

Wat een geluk om God in het vlees te ontmoeten.

Christus van de laatste dagen verschijnt en werkt.

Hij uit waarheid en brengt oordeel.

Om de mens te redden werkt Hij persoonlijk.

Hij is normaal, heeft verdriet en vreugde.

Hij is praktisch, Hij lacht en Hij spreekt.

De betekenis van Zijn incarnatie is zo grondig,

dat de echte God kan worden gezien.

We zijn vereerd Almachtige God te zien.

Hem loven maakt ons zo lichten vrij.

We vinden genot in verering.

Onze levens zijn niet voor niets, want we kennen Hem.

In de laatste dagen verschijnt God in het vlees.

Hij Zelf vervolmaakt hen die Hem liefhebben.

Zijn uitingen leiden Zijn volk,

geven waarheid en leven aan de mens.

Of Gods woorden de mens nu onthullen of vermanen, ze zijn er om de mens te redden en te reinigen.

We gaan door Gods oordeel en tuchtiging,

en we zien dat God rechtvaardig en heilig is.

God lijdt voor de mens en begrijpt hun zwaktes.

Zijn woorden voorzien en verlichten de mens.

Hij geeft de mens vertrouwen en Hij brengt hen licht,

vult aan waar de mens tekortschiet en leidt hen.

God ervaart het lijden van de mens en staat naast hem in zijn tuchtiging.

Hij denkt de hele tijd aan het leven van de mens. Alleen God staat het dichtst aan de zij van de mens.

Stil verdraagt Hij afwijzing.

Door ontbering is Hij met de mens.

Hij baant een pad om voorwaarts te leiden.

Het beeld van Almachtige God inspireert mij.

Al in lang vervlogen tijden, was God zien moeilijk.

Koester de fijne tijd die we samen zijn met God.

Nu is de kans om Gods lieflijkheid te zien.

Dat we Almachtige God mogen leren kennen.

Al in lang vervlogen tijden, was God zien moeilijk.

Koester de fijne tijd die we samen zijn met God.

Nu is de kans om Gods lieflijkheid te zien.

Dat we Almachtige God mogen leren kennen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren