Prekenreeks: Streven naar het ware geloof | Valse christussen onderscheiden van de ware Christus

13 augustus 2023

Weet je wie Christus is? Als je weet dat Christus de Redder is die op aarde is gekomen, denk je dan dat je een Redder nodig hebt nu de rampen komen en de laatste dagen naderen? Als je een Redder nodig hebt, weet je dan welke je nodig hebt om je te redden? De Heer Jezus profeteerde persoonlijk: ‘de komst van de Mensenzoon’, ‘de Mensenzoon wordt geopenbaard’, ‘de Mensenzoon komt’ en ‘zo zal de Mensenzoon verschijnen’, waaruit blijkt dat de Heer als Hij terugkeert weer als de Mensenzoon is geïncarneerd en dit de verschijning van Christus aan de mensheid is. De Heer Jezus profeteerde ook dat valse christussen zouden komen in de laatste dagen om mensen te misleiden. Weet je hoe je de ware Christus kunt onderscheiden van de valse? Dat hangt samen met je succes of mislukking in het geloof, en met je definitieve uitkomst en bestemming. Deze aflevering van ‘Streven naar het ware geloof’ zal je de weg wijzen om de waarheid te zoeken en het antwoord te vinden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren