Nederlandse religieuze muziek ‘Ik heb Gods liefde gezien’ (Officiële video)

Nederlandse religieuze muziek ‘Ik heb Gods liefde gezien’ (Officiële video)

2524 |28 de mei de 2019

Almachtige God, u bent het die van mij houdt.

Uit de vuile wereld heeft u mij gekozen!

Dus ik ben voor u gekomen, ja, ik ben voor u gekomen.

Ik leef een leven van de kerk, geniet elke dag van uw woord.

Het is zo'n zegen dat u me vandaag verheft!

Almachtige God, ik heb uw liefde gezien,

en al wat ik wil doen is die terugbetalen.

Al wat ik wil doen is mijn plicht voor u vervullen.

Ik heb uw liefde gezien en ik zal haar terugbetalen!

Dat is al wat ik wil doen.

Almachtige God, u wandelt tussen de kerken.

U sprak waarheid over onze verdorven gezindheid.

U snoeit en behandelt ons,

ja, u snoeit en behandelt ons, met al onze rebellie en onze weerstand.

U oordeelt al onze verbeeldingen en noties om ons te reinigen.

Almachtige God, ik heb uw liefde gezien,

en al wat ik wil doen is die terugbetalen.

Al wat ik wil doen is mijn plicht voor u vervullen.

Ik heb uw liefde gezien en ik zal haar terugbetalen!

Dat is al wat ik wil doen.

Almachtige God, u heeft ons gered.

U spreekt dagelijks woorden om voor ons te voorzien.

Door mijn lijden en ontberingen,

al mijn lijden en ontberingen, zijn uw woorden altijd aan mijn zij geweest.

Levend in uw woord, ben ik in mijn leven gegroeid.

Almachtige God, ik heb uw liefde gezien,

en al wat ik wil doen is die terugbetalen.

Al wat ik wil doen is mijn plicht voor u vervullen.

Ik heb uw liefde gezien en ik zal haar terugbetalen!

Dat is al wat ik wil doen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren