Christelijke muziek 2018 ‘Was ik niet gered door God’ God is mijn redding - Muziek video

Christelijke muziek 2018 ‘Was ik niet gered door God’ God is mijn redding - Muziek video

1519 |21 de september de 2018

Was ik niet gered door God, dan zou ik nog dolen op deez’ aard,

met pijn en moeite levend zonder hoop, elke dag gevuld met zonde.

Was ik niet gered door God, dan werd ik nog verplet onder duivels voet,

verstrikt in zonde en genot, onwetend van wat mijn leven zou zijn.

Almachtige God redt mij; al Zijn woorden zuiverden mijn hart.

Door Gods oordeel en Zijn tuchtiging veranderde mijn verdorven gezindheid.

Al de woorden en de waarheid die God spreekt, hebben me een nieuw leven gegeven.

Ik heb het aangezicht van God gezien en Zijn ware liefd’ geproefd.

Eindelijk begreep ik dat Gods hand mij liefdevol leidt op mijn weg.

En nu heb ik Gods stem gehoord en werd verheven tot voor Zijn troon.

Ik woon het feest van mijn Christus bij, Hij maakt me volmaakter en zuivert mij.

Wat ik hoopte is eindelijk gebeurd, ik ben nu gered door God.

Almachtige God redt mij; al Zijn woorden zuiverden mijn hart.

Door Gods oordeel en Zijn tuchtiging veranderde mijn verdorven gezindheid.

Al de woorden en de waarheid die God spreekt, hebben me een nieuw leven gegeven.

Ik heb het aangezicht van God gezien en Zijn ware liefd’ geproefd.

Eindelijk begreep ik dat Gods hand mij liefdevol leidt op mijn weg.

En nu heb ik Gods stem gehoord en werd verheven tot voor Zijn troon.

Ik woon het feest van mijn Christus bij, Hij maakt me volmaakter en zuivert mij.

Wat ik hoopte is eindelijk gebeurd, ik ben nu gered door God.

Wat ik hoopte is eindelijk gebeurd, ik ben nu gered door God.

Ik ga nooit meer gamen!

Om zeven uur vanavond ga ik mijn spullen upgraden.

Maar ik heb al gebeden en gezegd dat ik niet meer zou spelen …

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren