Christelijke film ‘Verbreek de ketenen en ren’ Clip 2 - Is alles wat in de Bijbel staat, Gods woord?

20 januari 2019

Zoals zoveel religieuze mensen die in de Heer geloven, had ouderling Li altijd gedacht dat “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd” “de Bijbel het woord van God is” en “de Bijbel God vertegenwoordigt”. Deze ideeën hadden lange tijd de grondslag voor zijn geloof gevormd. Ze hadden zich in zijn hart genesteld, hetgeen hem er uiteindelijk van weerhield onderzoek te doen naar de ware weg en hem verhinderde de ware weg te aanvaarden. Naarmate predikanten van De Kerk van Almachtige God ouderling Li echter geduldig bleven vertellen over Gods woord en met hem praten over de waarheid, begon hij steeds meer in te zien dat niet alles in de Bijbel door God was geïnspireerd, maar dat de Bijbel woorden van zowel God als mensen bevatte. Ouderling Li had zich nu bevrijd van de ketenen van deze religieuze ideeën.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren