Is alles wat in de Bijbel staat, Gods woord?

Is alles wat in de Bijbel staat, Gods woord?

902 |20 de januari de 2019

Zoals zoveel religieuze mensen die in de Heer geloven, had ouderling Li altijd gedacht dat “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd” “de Bijbel het woord van God is” en “de Bijbel God vertegenwoordigt”. Deze ideeën hadden lange tijd de grondslag voor zijn geloof gevormd. Ze hadden zich in zijn hart genesteld, hetgeen hem er uiteindelijk van weerhield onderzoek te doen naar de ware weg en hem verhinderde de ware weg te aanvaarden. Naarmate predikanten van De Kerk van Almachtige God ouderling Li echter geduldig bleven vertellen over Gods woord en met hem praten over de waarheid, begon hij steeds meer in te zien dat niet alles in de Bijbel door God was geïnspireerd, maar dat de Bijbel woorden van zowel God als mensen bevatte. Ouderling Li had zich nu bevrijd van de ketenen van deze religieuze ideeën.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren