Ervaringen en getuigenissen van christenen 'Is de hele Bijbel door God ingegeven?'

14 mei 2023

Sinds hij in de Heer gelooft, heeft de hoofdpersoon zich enthousiast ingezet. Regelmatig las hij de Bijbel en hij was ervan overtuigd dat ‘de Bijbel helemaal door God is ingegeven en dat al Gods woorden erin staan. Als we in God geloven, mogen we niet van de Bijbel afwijken. Dat zou ketterij zijn.’ Maar toen hij De Kerk van Almachtige God hoorde getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij Almachtige God is en dat God nieuwe woorden heeft gesproken, vond hij dat moeilijk te accepteren. Hij geloofde dat de woorden en het werk van Almachtige God verder gingen dan de Bijbel. Toen hij later de woorden van Almachtige God had gelezen, begreep hij eindelijk dat de Bijbel niet helemaal door God is ingegeven. Bovendien bevat de Bijbel niet het eeuwige leven. De waarheid en het leven kunnen alleen verkregen worden door Christus van de laatste dagen te volgen. Na een periode van onderzoeken aanvaardde hij vreugdevol het werk van Almachtige God in de laatste dagen en verwelkomde hij de Heer.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

【Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren