Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ | De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, is nedergedaald uit de hemel

30 oktober 2019

De koninkrijkshymne heeft weerklonken en verkondigt Gods komst onder de mensen aan het gehele universum! Het koninkrijk van God is gekomen! Alle mensen juichen, alle dingen verheugen zich! Overal in de hemelen bruist alles van vreugde. Wat voor boeiende jubelscènes zijn dit?

Wie onder de mensen die in pijn leven en duizenden jaren van Satans verdorvenheid hebben verduurd, verlangt niet, snakt niet, naar Gods komst? Hoe vele gelovigen en volgelingen van God hebben door de eeuwen heen onder de invloed van Satan tegenspoed, vervolging en vervreemding verduurd? Wie hoopt er niet dat het koninkrijk van God spoedig komt? Wie onder de mensheid die de vreugde en zorgen van het menszijn heeft geproefd, verlangt er niet naar dat waarheid en rechtvaardigheid onder de mensen heersen?

Wanneer het koninkrijk van God komt, zal de dag waar alle naties en volken zo wanhopig naar hebben verlangd eindelijk komen! Welke scènes zullen zich op dat moment onder alle dingen in hemel en op aarde afspelen? Hoe schitterend zal het leven in het koninkrijk wel niet zijn? Met de ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’, zullen de gebeden van millennia verhoord worden!

Het koninkrijk daalt neer op de wereld

Vocale begeleiding: De mensen jubelen voor God, de mensen loven God; alle monden noemen de enige ware God. Het koninkrijk daalt neer op de wereld.

1 De mensen jubelen voor God, de mensen loven God; alle monden noemen de enige ware God, alle mensen slaan hun ogen op om te kijken naar Gods daden. Het koninkrijk daalt neer op de wereld, Gods persoon is rijk en overvloedig. Wie wil dat niet vieren? Wie wil daar niet om dansen? O Sion! Hijs je overwinningsvlag om God te vieren! Zing je overwinningslied om Gods heilige naam te verbreiden!

2 O alle dingen op aarde! Reinig nu jezelf als offer aan God! O sterren aan de hemel! Snel terug naar jullie plek om Gods grootse macht aan het hemelgewelf te tonen! God luistert aandachtig naar de stemmen van de mensen op aarde. In hun gezangen doorklinkt hun grenzeloze liefde en eerbied voor God! Op de dag dat alles weer opleeft, daalt God af naar de wereld van de mensen. Op dat moment, bloeien alle bloemen, zingen alle vogels en jubelen alle dingen! Waar de saluutschoten van het koninkrijk klinken, valt Satans rijk, waar de liederen van het koninkrijk weergalmen, wordt het vernietigd, en nooit zal het meer herleven!

3 Wie op aarde durft nog op te staan en zich te verzetten? Omdat God naar de aarde afdaalt, brengt Hij brand mee, brengt Hij woede mee, brengt Hij alle rampen mee. De aardse koninkrijken zijn Gods koninkrijk geworden! In de hemel kolken en wervelen de wolken; onder de hemel stijgen en dalen de wateren van meren en rivieren schuimend en ziedend een opwindend lied. De rustende dieren komen tevoorschijn uit hun hol, en alle mensen worden door God gewekt uit hun slaap. De dag waarop alle volkeren hebben gewacht is eindelijk gekomen! Ze dragen de mooiste liederen aan God op!

Naar ‘Koninkrijkshymne’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren