Christelijk lied ‘Het meest kostbare offer aan God brengen’ (Dutch subtitles)

16 april 2020

Nadat jaren zijn voorbijgegaan,

na raffinering en tuchtiging aan den lijve

te hebben ondervonden,

is de mens verweerd geraakt,

is de mens verweerd geraakt.

De mens heeft weliswaar de ‘glorie’ en ‘romantiek’

van voorbije tijden verloren,

maar is, zonder het te weten,

de principes van menselijk gedrag gaan begrijpen.

Hij is Gods jarenlange toewijding aan het redden

van de mensheid gaan waarderen.

Hij is Gods jarenlange toewijding aan het redden

van de mensheid gaan waarderen.

De mens begint zijn eigen barbaarsheid

langzaamaan te verafschuwen.

Hij begint te haten hoe verwilderd hij is,

al zijn misvattingen jegens God

en de onredelijke eisen

die hij aan Hem heeft gesteld.

De tijd kan niet worden teruggedraaid.

Voorbije gebeurtenissen

worden de spijtige herinneringen van de mens.

De woorden en liefde van God

worden echter de drijvende kracht

in het nieuwe leven van de mens.

De tijd kan niet worden teruggedraaid.

Voorbije gebeurtenissen

worden de spijtige herinneringen van de mens.

De woorden en liefde van God

worden echter de drijvende kracht

in het nieuwe leven van de mens.

De wonden van de mens genezen dag na dag,

zijn kracht keert terug,

hij staat op en ziet op naar het aangezicht

van de Almachtige …

Dan ontdekt hij dat Hij altijd

aan zijn zijde is geweest,

en dat Zijn glimlach en Zijn mooie gestalte

nog steeds zo intrigerend zijn.

Zijn hart is nog steeds vervuld met zorg

voor de mensheid die Hij heeft geschapen.

Zijn handen zijn nog steeds zo warm

en krachtig als in het begin.

Het lijkt alsof de mens is teruggekeerd

naar de hof van Eden,

maar dat de mens deze keer niet langer

naar de verleidingen van de slang luistert,

zich niet meer afwendt

van het aangezicht van Jehova.

De mens knielt voor God neer,

kijkt op naar Gods glimlachende gelaat

en offert zijn kostbaarste offerande −

O! Mijn Heer! Mijn God!

De mens knielt voor God neer,

kijkt op naar Gods glimlachende gelaat

en offert zijn kostbaarste offerande −

O! Mijn Heer! Mijn God!

De mens knielt voor God neer,

kijkt op naar Gods glimlachende gelaat

en offert zijn kostbaarste offerande −

O! Mijn Heer! Mijn God!

O! Mijn Heer! Mijn God!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren