De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Cross talk – Onze voorganger zei… (Nederlandse komedie)

Variété voorstellingen   735  

Inleiding

Cross talk – Onze voorganger zei… (Nederlandse komedie)

Yu Shunfu is a believer in the religious world who looks up to and worships pastors and elders. She thinks "pastors and elders were all established by God, and obedience to pastors and elders is obedience to God," so she listens to her pastor in all she does, even in the matter of welcoming the Lord's return. But through a brilliant round of debate, Yu Shunfu comes to see that abiding by religious conceptions is absurd and unreasonable, and finally she realizes that magnifying God comes first in belief, and that one should reserve the "temple" of the heart for God. So, she chooses to seek and investigate the true way on her own …

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en gewonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door de Almachtige God zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen!

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl