Christelijk lied ‘Het pad van succesvol geloof in God’ (Dutch subtitles)

19 februari 2021

De bestemmingen van Paulus en Petrus werden afgemeten aan de hand

van hun mogelijkheid hun plicht als schepsel van God uit te voeren,

en niet aan de hand van de omvang van hun bijdrage.

Hun bestemmingen werden bepaald

aan de hand van datgene waarnaar zij vanaf het begin op zoek waren,

en niet aan de hand van de hoeveelheid werk die zij verrichtten,

of de waardering die zij van andere mensen ontvingen.

Zo is het pad naar succes dus de actieve zoektocht naar de vervulling

van je plicht als schepsel van God;

het pad zoeken naar de ware liefde voor God

is het meest correcte pad;

verandering zoeken in je oude gezindheid en de pure liefde voor God is het pad naar succes.

Zo’n pad naar succes

is het pad naar herstel van de oorspronkelijke plicht

en de oorspronkelijke verschijning van een schepsel van God.

En het is ook het doel van al het werk van God van het begin tot het einde.

Zo is het pad naar succes dus de actieve zoektocht naar de vervulling

van je plicht als schepsel van God;

het pad zoeken naar de ware liefde voor God

is het meest correcte pad;

verandering zoeken in je oude gezindheid en de pure liefde voor God is het pad naar succes.

Als de zoektocht van de mens met zijn persoonlijke extravagante eisen

en irrationele verlangens is besmet,

dan is het bereikte effect niet de verandering van zijn gezindheid.

Dit is in tegenstelling tot het werk van herstel.

Zonder twijfel is dit niet het werk van de Heilige Geest

en dus bewijst het dat dit type zoektocht niet door God is goedgekeurd.

Welke betekenis heeft een zoektocht waar God niet achter staat?

Zo is het pad naar succes dus de actieve zoektocht naar de vervulling

van je plicht als schepsel van God;

het pad zoeken naar de ware liefde voor God

is het meest correcte pad;

verandering zoeken in je oude gezindheid en de pure liefde voor God is het pad naar succes.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren