Christelijke dans ‘Loof God met een onverdeeld hart’ (Officiële muziek video)

Christelijke dans ‘Loof God met een onverdeeld hart’ (Officiële muziek video)

356 |20 de februari de 2020

We eten en drinken samen van Gods woord,

en we ontvangen het werk van de Heilige Geest.

We denken aan God, bid-lezen, communiceren,

en we mediteren en we zoeken God.

Levend in Gods woorden, zien we dat Hij lieflijk is.

De waarheid bevrijdt; we proeven Gods ware liefde.

Het kerkleven is fijn; lof heeft vele vormen.

We zingen en dansen in lof voor God.

Er zijn geen regels of beperkingen in onze lof.

Oprechte lof maakt ons altijd vrolijk.

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart.

"We praten over de waarheid,

krijgen het werk van de Heilige Geest,"

we delen ervaringen, ons leven groeit.

Wij zijn allen mensen van Gods koninkrijk,

we hebben allen harten die Hem liefhebben.

We vervullen onze plicht met één geest, één hart,

en we zien Gods zegeningen en leiderschap.

Oordeel zuivert ons, we zien dat God rechtvaardig is.

We werpen ons verderf af, we worden hernieuwd.

We leven de gelijkenis van eerlijke mensen na.

"Koninkrijksleven is om God te aanbidden

in waarheid en geest."

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart.

Broeders, zusters, komt tezamen,

we zijn door zoveel ups en downs gegaan.

De onderdrukking door de regering is zo verachtelijk,

vervolging en ontberingen die we hebben doorstaan.

Niets tast onze vastberadenheid ooit aan.

Dit komt door de leiding van Gods woorden.

De zorgvuldige prijs die God heeft betaald

voor onze redding is onmeetbaar.

God leeft onder ons, Hij leidt ons altijd.

Deze prachtige tijd wordt erg gekoesterd.

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart.

Leven in Gods bijzijn brengt waar geluk,

we zullen God voor altijd gehoorzamen en liefhebben.

We zien de grootsheid van Gods redding,

we loven God met een onverdeeld hart,

we loven God met een onverdeeld hart,

we loven God met een onverdeeld hart.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

U mag de apps van De Kerk van Almachtige God downloaden.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Geef een reactie

Delen

Annuleren