We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

‘Wat een prachtige stem’ Clip 1 - Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld?

Filmclips   1079  

Inleiding

Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 1 - Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld?

Veel mensen in religieuze kringen geloven in de profetie dat de Heer op een wolk zal neerdalen. Ze wachten dan ook op Zijn komst om in het koninkrijk te worden opgenomen. Ze gaan daarbij echter voorbij aan de profetieën dat de Heer in het geheim zal komen: “Ik kom onverwacht als een ​dief!” (Openbaring 16:15). “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’” (Matteüs 25:6). Hoe worden deze profetieën van de terugkeer van de Heer dan vervuld? En hoe moeten wij de wijze maagden zijn die de terugkeer van de Heer zullen verwelkomen?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen