Christelijke film ‘Bezinning op het heil’|Een ouderling slaat de weg naar het hemelse koninkrijk in

05 mei 2022

Yang Mingyuan is ouderling bij een huiskerk. Op een dag hoort hij dat ouderling Xu, die in de kerk in hoog aanzien staat, Bliksem uit het oosten heeft aanvaard. Hij is erg onder de indruk en besluit Bliksem uit het oosten te zoeken en onderzoeken. Het lezen van de woorden van Almachtige God beantwoordt vragen die hem gedurende zijn vele jaren van geloof in de Heer verward hebben. Hij ontdekt dat gered worden alleen de vergeving van zonden is, in plaats van volledige redding. Alleen door Gods oordeel en zuivering in de laatste dagen te aanvaarden, en zijn zondige natuur grondig op te lossen, komt hij in aanmerking het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Hij leest vele woorden van Almachtige God en komt erachter dat ze de waarheid en de stem van God zijn. Hij gelooft dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, dus aanvaardt hij Almachtige God met blijdschap. Hierna predikt hij het evangelie aan de gelovigen onder hem. Binnen een paar maanden aanvaarden vijf- à zesduizend mensen het evangelie. Hij denkt dat hij een leider zal blijven, maar is verbaasd als de kerk besluit dat hij het evangelie moet prediken terwijl zijn medewerkers als leiders gekozen worden. Bij het prediken van het evangelie is zijn communicatie over de waarheid niet zo duidelijk of praktisch als die van zijn collega broeder Zhou … Hij is niet tevreden met een plek op de tweede rang, en om zijn kracht te bewijzen en bewonderd te worden werkt hij hard om zich uit te rusten met de waarheid. Hij schept vaak op over hoeveel werk hij heeft gedaan en hoeveel hij heeft geleden. Hij is verrast wanneer dit zijn broeders en zusters ertoe aanzet hem te snoeien en aan te pakken, terwijl God hem streng kastijdt en disciplineert … Wat wint Yang Mingyuan precies na Gods oordeel, tuchtiging, kastijding en disciplinering te hebben ondergaan? Hoe verandert hij? Kijk deze film om daar achter te komen.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren